Innovasjon og utvikling

Arbeidsgruppens mandat:

Arbeidsgruppen skal jobbe med innovasjon generelt og skal håndtere alle endringsønsker. I dette ligger rett til å omformulere endringsønsker, avvise dem, sette prioritering og å tildele videre. Gruppen kan etablere egne endringsønsker. Arbeidsgruppen konfererer samlet FvR ved viktige prinsippsaker ved tvil om hensiktsmessig beslutning, men opererer generelt selvstendig og rapporterer rutinemessig om fremdrift i arbeidsgruppen til FvR.

Arbeidsgruppen skal ha jevnlige møter og nært samarbeid med SoftPro. Hensikten med møtene er å:

•        Avklare satsningsområder SoftPro har fokus på

•        Foreslå satsningsområder og innovasjon SoftPro bes fokusere på

•        Sørge for at det enkelte endringsønsket forstås og oppfattes som hensiktsmessig av SoftPro før det tildeles

Gruppens leder er: Jarle Brønstad

Kontakt: innovasjon@medusaforvaltning.no