Veiledere og prosesser

Mandat

Gruppens ansvarsområde er å koordinere og prioritere utvikling av nye og forbedrede veiledere samt å verifisere at innholdet i veiledere som er klare for publisering er i tråd med nasjonale føringer og har riktig kvalitet.
Gruppen har ansvar for å få publisert veiledere på forvaltningsrådets nettsider.
Gruppen opptrer på vegne av FvR og beslutter på vegne av FvR.
Gruppen initierer behov for og søker å utpeke mindre veilederspesifikke arbeidsgrupper, typisk 2-3 personer, for utvikling av nye eller forberedte veiledere. Deltakere i veilederspesifikke arbeidsgrupper trenger ikke være deltaker i FvR eller arbeidsgruppe for veiledere.

Gruppeleder: Bjarte Vikingstad (Helse Fonna)

Kontakt via e-post: veiledere@medusaforvaltning.no