Nasjonal Medusa forvaltning

Her finner du informasjon utgitt av den nasjonale Medusa forvaltningen i Norge: Nasjonale veiledere, brukerforum, nyhetsbrev, presentasjoner og informasjon om arbeidsgrupper og organisering.

Medusa er et felles nasjonalt system for forvaltning, drift og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr, behandlingshjelpemidler og utstyr til medisinsk hjemmebehandling

Medusa brukerforum

Medusa brukerforum hvor du kan stille spørsmål eller gi tips

Last ned nasjonale veiledere

Søk på utstyrsgrupper og utstyrstyper i NKKN, og se på status på innsendte typeforslag

Her finner du alle nyhetsbrev fra forvaltningsrådet

Abonner på nyhetsbrev og veiledere

Forvaltningsrådets youtube-kanal med opptak av webinarer og andre nyttige videoer

Forvaltningsrådets og systemeierstyrets dokumentarkiver på Sharepoint (krever innlogging)

Lenke til Medusa hovedside (krever at du er koblet på sykehusnettet)

Nyeste innlegg:

Disse foretakene er del av nasjonal forvaltning. Representanter i nasjonalt forvaltningsråd er navngitt under hvert HF.

Minoo Javidifar
Trond Ove Svendsen


Merethe Hokland

Hanne Waaberg
Jarle BrønstadMagnar Heltne


Anja Reinholdtsen
Audny Stuen


Maria Eugenia Solvang
Jonas Sommerset Bråthen
Thomas Herland
Hågen Kyllo
Lasse Johansen
Jon Dahle


Anders Løvig
Stein Alfei