Nyhetsbrev #26

Publisert 28.juni 2024

Pasientportal på Helsenorge

Her kommer en oppdatering på dette initiativet som ble omtalt i forrige nyhetsbrev:

Helsenorge har utarbeidet et forslag til løsningskonsept for en enkel selvbetjent løsning for pasienter, som stegvis vil kunne bygges ut med flere funksjoner. Forslaget er støttet i Systemeierstyret (SeS). Helsenorge planlegger oppstart av tidligfase-møter til høsten, for å avgrense hva som er viktigst å få levert i første versjon.

Leder for BHM arbeidsgruppen

Ny leder er fremdeles er fremdeles ikke avklart. SeS støtter nå en ordning hvor stillingsandelen til ny BHM-gruppeleder skal kunne finansieres nasjonalt. Det HF som avgir ressursen kompenseres gjennom utfakturering etter en nærmere avtalt stillingsprosent. Det er sendt ut henvendelser til alle ledere av en BHM-enhet i Norge for å kartlegge om en slik ordning kan medføre at vi kan finne en ny leder. Ved spørsmål, kontakt FvR-leder.

Personvernfane er åpnet!

Den nye personvernfanen på utstyr og koder er nå åpnet og klar for bruk, basert på et sett med nasjonalt utviklede maler (se forrige nyhetsbrev). Det er laget en veileder og demo her.

Ny medusaversjon er utstatt til etter sommerferien

I vinter kom SoftPro med ny versjon 7.03 av Medusa. I etterkant har det kommet flere bug-fix versjoner som mange HF har vært med å teste. Vi rakk ikke å bli ferdig med testing før NHN sommerfrysperiode. Samtidig jobber NHN med å flytte hele driftsmiljøet over på en mer moderne plattform, det har også gjort testing mer tidkrevende.

Ingen av våre viktigste forbedringsforslag er kommet med i den nye versjonen, følgelig ingen stor ulempe for oss å utsette installasjonen.

Nytt om NKKN

NKKN har nå kjørt hos NHN i 4 måneder og erfaringen er meget god! Leveringstiden på nye NKKN-søknader er stort sett nede i noen få dager, og backloggen på gamle søknader er borte. Leverandører kan registrere NKKN-søknader selv, og en økende andel av nyanskaffet utstyr vil ha en valgbar NKKN-kode når utstyret skal registreres i Medusa.

FvR jobber videre med utstyrskategorisering i NKKN. RKMTU-kategoriene er lagt inn, og vi tester ut en løsning med å bruke kunstig intelligens til hjelp i å koble utstyrsgrupper til hensiktsmessige kategorier. Samtidig har vi en dialog med Sykehusinnkjøp med en langsiktig målsetning om å samordne deres utstyrskategorier innenfor MTU, BHM og LAB områdene.

NKKN har single sign-on for alle som har en brukerkonto i et HF. Gå til NKKN og klikk på «logg inn»

Nye miljøer for test og kvalitetssikring er på tegnebrettet

Vi har et behov for å få tilgang til nye medusaversjoner raskere enn idag, og vi trenger stabile testmiljøer for testing av integrasjoner og tilpasninger ut over selve produktet Medusa. Så er det behov for bedre kvalitet på utrullingsprosessen til produksjonsmiljøene fordi vi av og til opplever mye «armer og bein» i dagene etter en oppgradering.

For å løse noe av dette er FvR i dialog med NHN og SoftPro for å bygge en tre-lags løsning med eget QA-miljø mellom TEST og PROD. Målet er at QA-miljøet system-messig skal være tilnærmet likt PROD, og at TEST-miljøene bygges opp mye mer fleksibelt og rettet mot det man faktisk skal teste, enten det er ny Medusa-versjon eller en ny regional/nasjonal integrasjon eller en tilpasning.

Bestillingsrutiner for nasjonale integrasjoner

Oversikten over alle nasjonale, regionale og lokale integrasjoner og tilpasninger oppdateres jevnlig, og du finner den her. For noen av de etterspurte integrasjonene har FvR laget en side med en kort beskrivelse samt bestillingsrutine.

Når det gjelder egne tilpasninger til Medusa har FvR og SoftPro en målsetning om færrest mulige tilpasninger og mest mulig funksjonalitet flyttes over i produktet Medusa. For FvR sin del har vi et eget initiativ for å utarbeide felles nasjonale utskriftsformularer/rapporter til fordel for mange lokale nesten identiske varianter med samme funksjonalitet.

Forvaltningsrådet ønsker dere alle en fantastisk sommer og en riktig god ferietid!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *