Support

Nasjonal forvaltning av Medusa tilbyr brukerstøtte i form av følgende tjenester:

Her står det beskrevet hvordan feil skal meldes inn, det gjelder både akutte driftsfeil og funksjonelle feil i Medusa

Den nasjonale forvaltning av Medusa legger tilrette for en standardisert måte å bruke Medusa på der hvor det er hensiktsmessig, f.eks for å støtte en felles registreringsmåte som gjør det mulig å sammenlikne informasjon i fellesdatabasen. Arbeidsgruppen for veiledere prosesser under forvaltningsrådet har publisert en rekke nasjonale veiledere.

Her kan du finne diverse dokumenter om oppsett av Medusa, spesielt nyttig for innføringsprosjekter og for administratorer.

Feltet Søknadstittel er foreløpig et fritekst-felt i Medusa. Det er problematisk for datakvaliteten, men heldigvis er det mulig å legge inn titler i en scrolldown-meny slik at man kan velge ferdig definerte søknadstitler. En nasjonal arbeidsgruppe i regi av Forvaltningsrådet for Medusa vedtok i mars 2020 nasjonale søknadstitler for BHM i Medusa . Høsten 2022/vinter 2023 er disse søknadstitlene blitt revidert. Det er vedtatt faste hovedtitler og undertitler. I tillegg kan det opprettes egne undertitler på nivåer lavere enn vedtatte undertitler. Disse bestemmes regionalt/ lokalt.

Her finner du dokumentasjon på prosesser og flytskjema til inspirasjon eller gjenbruk på tvers av helseforetak.