Organisering

Nasjonalt Systemeierstyre

Leder: Kjell Grøndahl (Helse Bergen)

I det nasjonale systemeierstyret gjøres de endelige prioriteringer av endringsbehov. Det er representanter både fra MTA og BHM fra hver region i systemeierstyret. Alle endringsønsker som krever finansiering må legges frem for Systemeierstyre og avklares fra sak til sak.

Nasjonalt Forvaltningsråd

Leder: Thomas Herland (Oslo Universitetssykehus)

På regionalt nivå samles lokale behov og ønsker inn, de prioriteres og bringes videre til Forvaltningsrådet. Det er representanter både fra MTA og BHM fra hver region i Forvaltningsrådet. Forvaltningsrådet behandler alle innmeldte saker, og legger frem saker  for Systemeierstyret ved behov.

Mandat for Systemeierstyret og Forvaltningsrådet

Endringslogg
VersjonDatoEndring
0.127.05.16Opprettelse av dokument (Børge Godhavn)
0.207.06.16Korrigeringer etter Systemeierstyremøtet 7.juni (Børge Godhavn)
0.2224.01.17Korrigeringer etter systemeierstyre møte 7.12.16 oppdatert mandat for systemeierstyre.(Per-Arne Jørgensen)
1.008.03.17Dokument vedtatt i Systemeierstyret
1.107.12.22Oppdatert mandat godkjent i Systemeierstyret 07.12.2022 (Thomas Herland)
1.206.09.23Oppdatert mandat godkjent i Systemeierstyret 06.09.2023 (Thomas Herland)