Kommunikasjon

Mandat

Dette er komminikasjonsgruppens hovedoppgaver:

  • Sørge for god informasjonsflyt fra nasjonalt forvaltningsråd til alle brukere av nasjonal Medusa i Norge
  • Ansvar for å utarbeide og publisere nyhetsbrev, ca 8 stk. pr år.
  • Ansvar for nettsider, layout, publisering, diskusjonsforum
  • Sørge for at forvaltningsrådets dokumentarkiv i Sharepoint er oppdatert og oversiktlig
  • Vedlikeholde e-post lister for SeS, FvR og regionale forvaltningsgrupper
  • Utarbeide logo, dokumentmaler (ppt, referater, dokumenter)
  • Holde oppdatert oversikt over nasjonale integrasjoner, lokale og nasjonale tilpasninger samt status på innføringer

Gruppens leder: Trond Ove Svendsen (UNN, Helse Nord)

Kontakt via e-post: kommunikasjon@medusaforvaltning.no