Kommunikasjon

Mandat

Gruppen har ikke et formelt mandat men her er noen av oppgavene:

  • Holde struktur på dokumentarkivet i Sharepoint
  • Kontroll på all info fra FvR, ansvar for nettsider, både layout og publisering
  • Analysere behovet for kommunikasjonskanaler fra FvR til HF-ene
  • Etablere og følge opp diskusjonsforum
  • Vedlikeholde e-post lister for SeS, FvR, regionale grupper osv.
  • Utarbeide logo, dokumentmaler (ppt, referater, dokumenter)
  • Oppdatert oversikt over integrasjoner og lokale tilpasninger
  • Oppdatert oversikt over status på innføringer
  • Publisere nyhetsbrev

Gruppens leder: Ingen leder foreløpig. følges derfor opp av FvR-leder

Kontakt via e-post: kommunikasjon@medusaforvaltning.no