Innmelding av feil

Driftsfeil

Driftsfeil i Medusa produksjonsmiljø skal alltid meldes til Norsk Helsenett, epost: kundesenter@nhn.no eller tlf 24 20 00 00. Tilgjengelighetskrav for Medusa nasjonalt er hverdager (man-fre) kl 0800-2000. Utenfor dette tidsrommet har ikke NHN plikt til å starte feilsøking.

Før feil meldes inn så ønsker NHN at denne sjekklisten er gjennomgått:

Funksjonelle feil

Funksjonelle feil eller mulige «bugs» i Medusa skal meldes inn via regionalt forvaltningsråd, som eventuelt eskalerer saken videre til nasjonalt Forvaltningsråd. Helseforetak som er på nasjonal forfaltning av Medusa skal ikke melde feil direkte til Softpro. Ofte vil slike feil være innmeldt av mange, og en workaround kan være kjent. Regionalt eller nasjonalt forvaltningsråd vil kunne informere om status på slike saker og eventuelt sette prioritet på saken hos leverandør.

Tips: Søk i brukerforumet eller post et nytt innlegg for å sjekke om det finnes en løsning