Innmelding av feil

Driftsfeil

Forvaltningsrådet anbefaler at innmelding av driftsfeil fortrinnsvis gjøres av lokale Medusa-administratorer eller superbrukere dersom disse er tilgjengelige når feilen skal meldes.

Driftsfeil i Medusa produksjonsmiljø skal meldes til Norsk Helsenett, epost: kundesenter@nhn.no

Ved hastesaker, send først e-post ring deretter tlf 24 20 00 00 og henvis til mottatt saksnummer.

Tilgjengelighet for Medusa nasjonalt er hverdager (man-fre) kl 0800-2000. Utenfor dette tidsrommet har ikke NHN plikt til å starte feilsøking.

Egen feilsøking som skal utføres før feil meldes:

Funksjonelle feil

Funksjonelle feil eller mulige «bugs» i Medusa skal meldes inn via regionalt forvaltningsråd, som eventuelt eskalerer saken videre til nasjonalt Forvaltningsråd. Helseforetak som er på nasjonal forfaltning av Medusa skal ikke melde feil direkte til Softpro. Ofte vil slike feil være innmeldt av mange, og en workaround kan være kjent. Regionalt eller nasjonalt forvaltningsråd vil kunne informere om status på slike saker og eventuelt sette prioritet på saken hos leverandør.

Tips: Søk i brukerforumet eller post et nytt innlegg for å sjekke om det finnes en løsning