Fremtidens nomenklatur

Mandat for 2021:
  • Ferdigstille første versjon av kravspesifikasjon for «fremtidens nomenklatur og kodeverk»
  • Evaluere MTPreg og undersøke muligheter for et samarbeid
  • Kartlegge alternative løsninger
  • Oppdatere oss på markedstrendene / EUDAMED etc.
  • Utarbeide en anbefaling til beslutningstaker

Gruppen har levert en anbefaling til Systemeierstyret tidlig i 2021. Veivalg videre og følgelig retning det vil jobbes med videre i 2022 vil bli bestemt av Systemeierstyret. Inntil videre er det NKKN som skal benyttes. Se forøvrig omtale i Nyhetsbrev #9.

Gruppens leder: Anja Reinholdtsen (Helse Bergen HF)

Kontakt via e-post: nkkn@medusaforvaltning.no