Fremtidens nomenklatur

Mandat
  • Ferdigstille første versjon av kravspesifikasjon for «fremtidens nomenklatur og kodeverk»
  • Evaluere MTPreg og undersøke muligheter for et samarbeid
  • Kartlegge alternative løsninger
  • Oppdatere oss på markedstrendene / EUDAMED etc.
  • Vurdere økonomi ved hvert av alternativene
  • Utarbeide en anbefaling til beslutningstaker

Gruppens leder: Anja Reinholdtsen (Helse Bergen HF)

Kontakt via e-post: nkkn@medusaforvaltning.no