Nyhetsbrev #9

Publisert 2. februar 2022

NKKN og «fremtidens nomenklatur»

Dagens NKKN er i høyeste grad levende!

NKKN blir nå forvaltet av en arbeidsgruppe med representanter fra alle regioner, i motsetning til tidligere hvor NKKN ble håndtert av et fåtall personer i Helse Bergen. Kodeverket er et av de viktigste verktøyene vi har for å oppnå en god datakvalitet i Medusa, både lokalt og i fellesdatabasen. Som nevnt i forrige nyhetsbrev er det nå lagt inn støtte for UDI (Unique Device Identifier) i NKKN slik at nye funksjoner i Medusa v.7 kan ta dette i bruk. Det er en fremtidsrettet og viktig funksjon ved en fremtidig kobling mot EUDAMED eller andre nomenklaturer.

Som kjent pågår det arbeid som skal resultere i en beslutning om veivalg for «fremtidens nomenklatur». Det er viktig å presisere at uavhengig av veivalg for fremtiden, så gjelder fortsatt kravet om å benytte NKKN-kodeverket i Medusa! Alle NKKN-koder vil ved en fremtidig overgang til en annen løsning bli «mappet» mot en tilsvarende kode i et nytt nomenklatur. Utstyr med NKKN-kode vil derfor få en vesentlig enklere vei over på «fremtidens nomenklatur» når den tid kommer.

Forvaltningsrådet (FvR) har lagt frem sin anbefaling til veivalg for fremtidens nomenklatur til Systemeierstyret. FvR har formulert den langsiktige målsetningen slik: «Ett felles skandinavisk nomenklatur og kodeverk for medisinsk utstyr som ivaretar både norske og skandinaviske behov». Veivalget består i å anbefale den veien/retningen som vi mener med størst sannsynlighet fører oss nærmest den målsetningen

Oppdraget til FvR i 2021 har vært å kartlegge de norske behovene, og den særskilte nytteverdien den norske forvaltningen av Medusa vil tilføre brukerne ved at nomenklaturet støtter disse behovene. Kostnader og finansiering vil først bli tema etter valget av retning. Alternativene som arbeidsgruppen i FvR har kommet frem til er:

1. Samarbeid med MTPReg på SoftPro/Medusa plattform

2. Videreutvikle NKKN v.2 på ny plattform

3. Videreutvikle et felles skandinavisk nomenklatur sammen med MTPReg

FvR har etter en grundig gjennomgang enstemmig anbefalt alternativ 2. Systemeierstyret vil senere i år fatte en endelig beslutning. Når den er klar vil vi informere mer om begrunnelse og veien videre. Enn så lenge er det altså fullt trykk på NKKN!

Forvaltningsrådets fokusområder i 2022

FvR har hatt sin årlige «kick-off» med en oppsummering året som har gått, og vi har laget noen planer for året som kommer:

  1. Uansett hva beslutningen om nomenklatur-veivalg blir, så vil alle alternativene på hver sin måte kreve stor aktivitet for å nå vår målsetningen om «fremtidens nomenklatur».
  2. Gjennomføring av handlingsplan for BHM, herunder ønske om å involvere oss i initiativ knyttet til integrasjon av en fremtidig selvbetjenings-løsning hvor pasienter selv kan foreta bestillinger. Vi ønsker å bidra til at en slik integrasjon gir de beste effektivitetsgevinstene i Medusa, og at funksjonaliteten skal kunne gjenbrukes nasjonalt.
  3. Videreutvikle hvordan vi jobber med veiledere, se på nye muligheter for opplæring gjennom f.eks. gjenbruk av e-læring og andre kursopplegg på tvers av HF.
  4. Mer fokus på hvordan vi kan bidra til å øke datakvaliteten både lokalt og i fellesdatabasen.

Øvrig arbeid rundt innovasjon og utvikling, rapportering og analyse vil naturligvis også fortsette i 2022. I tillegg har vi jo de vanlige driftsoppgavene som mandatet gir oss.

Medusa v.7

I Medusa v.7 er det som kjent endringer i prosessen rundt arbeidsordre, noe som er gunstig for alle Medusa-brukere å forstå. Veiledergruppen har invitert SoftPro til en demo av de viktigste nyhetene, og opptak av den finner du her.

Ellers er det sett fra vår side liten fremdrift i utrullingen av Medusa v.7 siden forrige nyhetsbrev. Ny bugfix som ble annonsert før jul har ennå ikke kommet, men vi erfarer at SoftPro jobber på spreng for å få den ut. Mye av arbeidet vårt med oppdatering av veiledere, rapporter i Analytics, videreutvikling av fellesdatabasen, forbedringer i avtalemodulen og ikke minst innføringsprosjektet i Helse Bergen er berørt av forsinkelsen. Vi er skuffet, men det er lite vi kan gjøre annet enn å hjelpe SoftPro med å teste og avdekke alle feil før vi går i produksjon. Hvordan du feilmelder kan du lese om i nyhetsbrev #7. Fra det norske miljøet er det nå over 40 innmeldte feil som vi håper vil være løst i den etterlengtede bugfix’en.

Innmelding av driftsfeil

Det er ingen nyhet – men verdt å minne om for de som er i overgangen fra innføringsprosjekt til normal driftsfase: Uansett årsak skal alle driftsproblemer i produksjonmiljøet meldes til Norsk Helsenett (NHN) kundesenter, enten på e-post kundesenter@nhn.no, eller på tlf. 24 20 00 00. Les mer om innmelding av feil og supportsaker her.

Løsning på julekryss

Til slutt kan vi med den største glede få presentere løsningen på den høytidelige julekryssordoppgaven i julenummeret!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *