Kategori Nyhetsbrev

Nyhetsbrev #25

Publisert 14.mai 2024 Pasientportal på helsenorge.no Det er startet opp et nasjonalt initiativ med målsetning om å utvikle en løsning på helsenorge.no hvor pasienter skal kunne logge inn og få oversikt over eget utstyr og bestille forbruksmateriell på en enkel…

Nyhetsbrev #24

11.mars 2024 NKKN hos Norsk Helsenett en milepæl i NKKN sin historie NKKN: Norsk Klassifisering Koding og Nomenklatur – eller kall det «Nasjonalt grunnregister for medisinsk utstyr» I gamle NKKN-dokumenter finnes spor helt tilbake til 1994, altså kan NKKN feire…

Nyhetsbrev #23

Publisert 16.februar 2024 Deling av dokumenter Løsningen med nasjonal deling av dokumenter i fellesdatabasen er nå i drift! Et dokument blir delt når man aktivt krysser av for det, ingen dokumenter blir nå automatisk delt nasjonalt. Se veileder for dokumenter.…

Nyhetsbrev #22

Publisert 20.desember 2023 Medusa 7.02 Så fikk vi oppgradert til nyeste medusaversjon i år! Det skjedde på kveldstid 12. og 13. desember. Etter noen små innkjøringsproblemer med bl.a. utskrift så skal versjonen være i stabil drift. Alt nytt i denne…

Nyhetsbrev #21

Publisert 24.november 2023 Ønske om minst mulig lokale tilpasninger i Medusa Systemeierstyret (SeS) og Forvaltningsrådet (FvR) møttes på Gardermoen i oktober og ett av temaene var utfordringer med kundetilpasninger i Medusa. Kort oppsummert: Alle nye ønsker om lokale tilpasninger skal…

Nyhetsbrev #20

Publisert 29.september 2023 Ny Medusa versjon 7.02 testes ut Den nye versjonen har både nye funksjoner og mange feilrettinger. Her er et lite utvalg: Generelt Pasient og logistikk / BHM – Støtte for systematisk registrering av informasjon relatert til personvern…

Nyhetsbrev #19

Publisert 30.juni 2023 Nasjonal Medusa på MTF landsmøte Også i år fikk vi i forvaltningsrådet anledning til å eksponere oss selv og arbeidet vårt på MTF landsmøtet. Vi fikk vist frem noe av det som foregår nasjonalt rundt BHM i…

Nyhetsbrev #18

Publisert 26.mai 2023 Ny versjon av Medusa I mai ble Medusa oppgradert til versjon 7.01.04 etter ca. 1/2 år med testing og feilretting. Denne oppgraderingen inneholder diverse forbedringer i funksjonalitet rundt omkring i produktet men ingen store nyheter. Detaljert oversikt…

Nyhetsbrev #17

Publisert 31.mars 2023 Kundeweb for BHM Flere og flere BHM har behov for å kunne samhandle med andre avdelinger på sykehuset i Medusa. Vi ønsker at avdelingene skal kunne bruke Kundeweb i Medusa til å bestille varer, se tilgjengelig utstyr,…

Nyhetsbrev #16

Publisert 10.februar 2023 Fokusområder 2023 Forvaltningsårdet (FvR) har hatt sin årlige «kickoff» på Gardermoen! Vår målsetning om å forbedre Medusa sammen med SoftPro fortsetter, men vi skal også jobbe på områder hvor vi ikke er like avhengige av leverandørene. Det…