Nyhetsbrev #21

Publisert 24.november 2023

Ønske om minst mulig lokale tilpasninger i Medusa

Systemeierstyret (SeS) og Forvaltningsrådet (FvR) møttes på Gardermoen i oktober og ett av temaene var utfordringer med kundetilpasninger i Medusa. Kort oppsummert: Alle nye ønsker om lokale tilpasninger skal godkjennes av SeS før de effektueres av SoftPro.

En kundetilpasning er en spesialutviklet funksjonalitet, integrasjon eller en PDF/utskrift skreddersydd for et enkelt HF. Disse tilpasningene skaper i økende grad utfordringer ved bl.a. oppgradering av Medusa. Det enkelte HF eier egne tilpasninger og er selv ansvarlig for testing og eventuelle kostnader for tilpasning til nye medusaversjoner. Medusa er en nasjonal løsning med målsetning om enhetlige arbeidsprosesser, og det er derfor nødvendig å holde antallet av lokale tilpasninger lavest mulig og jobbe for å få funksjonalitet inn i produktet.

Etterlysning! Vi trenger ny leder for BHM-arbeidsgruppen

Hanne Waaberg fra BHM/St.Olavs slutter i FvR etter mange års strålende innsats og vi trenger noen som kan ta over som leder for BHM-arbeidsgruppen. Mandatet til gruppen er generelt å kartlegge og formulere felles nasjonale behov for videreutvikling av Medusa innenfor medisinsk hjemmebehandling, med fokus på å forbedre pasient- og logistikkmodulen. Har du spørsmål eller ønsker deg en unik mulighet til å gjøre Medusa bedre både lokalt og nasjonalt, ta kontakt med FvR leder.

Hvordan ta ut LTMV-rapport med data fra Medusa

LTMV-miljøet har lenge ønsket en nasjonal rapport fra BHM med liste over pasienter, utstyr, og datoer. Det er ikke mulig å ta ut en ferdig rapport med alle parameterne LTMV ønsker fra Medusa i dag, men det er mulig å ta ut en liste med data som kan bearbeides til å bli det LTMV trenger. På BHM-gruppens nettside er det publisert en beskrivelse for hvordan ta ut LTMV-data i Medusa. Gitt at BHM-ene har lagt inn det man trenger av data kan man bruke oppskriften til å ta ut samme rapporten i alle databaser.

Flere HF på nasjonal Medusa!

I høst har både Haraldsplass og Revmatismesykehuset gått over på på nasjonal Medusa. Nå i slutten av november kommer Nordlandssykehuset. Forvaltningsrådet ønsker velkommen! Og ikke nok med det: I desember kommer Sørlandssykehuset!

NKKN snart over på Norsk Helsenett

Gjennom høsten har vi jobbet med ny versjon av NKKN-løsningen og tilpasning til driftsmiljøet hos NHN. Det tekniske er nå klart og det gjenstår bare litt «papirarbeid» før vi kan starte opp!

Nye medusatiltak for «kontroll» og «resirkulering»

FvR har etter ønske fra BHM, besluttet å splitte tiltaket 612 Kontroll/resirkulering i to. Noe som blir kontrollert, blir ikke nødvendigvis resirkulert. For å heve datakvaliteten er vi nødt til å kunne skille mellom utstyr som blir kontrollert, men ikke resirkulert, og utstyr som blir kontrollert og satt i drift igjen.
Tiltak 612 Kontroll/resirkulering vil inaktiveres, men fortsatt være søkbart. For å kunne skille mellom kontrollert og resirkulert utstyr vil det nå bli opprettet to nye nasjonale tiltak:

  • 629 Kontroll
  • 620 Resirkulering

Dersom noen har lokale tiltak med samme nummer så må de lokale tiltakene vike og tilordnes nye numre!

Medusa 7.02: Nye nasjonalt styrte felt

Den nye medusaversjonen som vi nå tester ut har støtte for ny funksjonalitet og noen nye datafelter som er viktige for deling i fellesdatabasen eller for nasjonal forvaltning/vedlikehold. Følgende felter vil bli styrt nasjonalt:

  • Valgalternativer på nedtrekksmeny under drift-status på aktivt utstyr
  • Valgalternativer på nedtrekksmeny for garanti ved utstyr erstattes av / erstatning for
  • Datoer for «end of life», «end of service» og «end of sale» på NKKN-koder
  • Valgalternativer for «bruk» og «type» på NKKN-grupper og NKKN-koder
  • Konfigurasjon og bruk av malgenerator som regulerer utseende og bruksmåte for den nye personvernfanen på utstyr og koder. (Tidligere benevnt som sikkerhetsfanen)
Nasjonale instrukser i tooltips i Medusa

For å understøtte god datakvalitet samt kunne gjøre informasjon i Medusa sammenliknbar nasjonalt må alle fylle ut felt på samme måte. Det pågår som kjent arbeid med å legge inn nasjonale «tooltips» på de fleste felt i Medusa. Enkelte av disse «tooltips» markeres som instrukser, det betyr at det stilles nasjonale krav til hvordan feltet skal brukes. Det jobbes også med kvalitetsmålsrapportering som skal fange opp tilfeller hvor den nasjonale instruksen ikke er fulgt.

Med novemberhilsen fra oss i nasjonalt forvaltningsråd for Medusa

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *