NKKN

Norsk Klassifisering, Koding og Nomenklatur

Mandat

Gruppen har forvaltningsansvar for NKKN, herunder behandling av NKKN-søknader fra helseforetak og leverandører. Utsteding av nye NKKN-koder. Publisering av NKKN kodeverket.

Leder for NKKN er Audny E. S. Stuen (Helse Bergen HF)

Kontakt via e-post: nkkn@medusaforvaltning.no