Diverse nyttige lenker og dokumenter

Denne siden inneholder diverse lenker og dokumenter som kan være nyttige å dele, men som ikke nødvendigvis er underlagt noen nasjonale føringer.


Preventivt vedlikehold (PV)

OUS/MTA e-håndboksdokument om Gjennomføring av PV. Se spesielt de to vedleggene Medusa – PV-varsel_Kvikklunsjen og PVAO.docx og Medusa – Sette PV-flagget.docx

Prosesser og flytskjemaer

Her kan du laste ned dokumentasjon om prosesser og flytskjemaer. Disse dokumentene er i hovedsak utarbeidet av St.Olavs hospital, og er ment å illustrere hvordan ulike prosesser kan implementeres i et HF.