Arbeidsgruppe BHM

Gruppens mandat:

Arbeidsgruppa BHM behandler saker som omhandler BHM. Vi vil dele løsninger, diskutere utfordringer, drøfte behov og skissere løsninger, samt drøfte og prioritere saker med/mot Softpro. Herunder vil vi sikre lik praksis for registrering og lik bruk av felter, for å legge opp til en framtidig deling av data og mulighet til å ta ut sammenlignbar statistikk. Vi vil lære av hverandre og samarbeide om å få gjennomført endringer i, eller utvikling av, Medusa.

Gruppeleder: Hanne Waaberg, St. Olavs hospital

Kontakt via epost: bhm@medusaforvaltning.no

Pågående prosjekt er blant annet:

  • Nasjonal veileder for ny pasient/skjema/avtale
  • Endringsønske rundt Forsendelsestyper og Bring-integrasjonen
  • Rapport som kobler pasient, NKKN, ICD10-kode, avtalestart, utlånsdato, klinikk, kjønn, alder.