Arbeidsgruppe BHM

Gruppens mandat:

Arbeidsgruppa BHM behandler saker som omhandler BHM. Vi vil dele løsninger, diskutere utfordringer, drøfte behov og skissere løsninger, samt drøfte og prioritere saker med/mot Softpro. Herunder vil vi sikre lik praksis for registrering og lik bruk av felter, for å legge opp til en framtidig deling av data og mulighet til å ta ut sammenlignbar statistikk. Vi vil lære av hverandre og samarbeide om å få gjennomført endringer i, eller utvikling av, Medusa.

Gruppeleder: Hanne Waaberg, St. Olavs hospital

Kontakt via epost: bhm@medusaforvaltning.no

Pågående prosjekt er blant annet:

  • Få øverste nivå på Søknadstitler til å bli et valgbart, ikke redigerbart felt
  • Forbedringer av Varetellingsmodulen
  • Rapport over utlevert fbm (mtp sikkerhetsmeldinger)
  • Workshop for saksmodulen

Bestillingspunkt og lagerbeholdning for MTU

Bestillingspunkt og lagerbeholdning fungerer ikke for utstyr i Medusa i dag. Det ligger et endringsønske inne på dette, men Softpro har foreløpig ikke klart å løse det. Mens vi venter har BHM-gruppa laget en work-around. Ved å følge den vil også utstyr få riktig lagerbeholdning og trigge av bestillingspunkt.

Nasjonale Søknadstitler

Feltet Søknadstittel er et fritekst-felt i Medusa. Det er problematisk for datakvaliteten når alle kan velge å skrive hva man selv vil, for eksempel Kommpresjon, C-Pap, eller CPAP, osv. Heldigvis er det mulig å legge inn titler i en scrolldown-meny slik at man kan velge ferdig definerte søknadstitler.

En arbeidsgruppe i regi av BHM-gruppen for Medusa vedtok i mars 2020 nasjonale søknadstitler for BHM i Medusa. Det ble også vedtatt undertitler, mens det er mulig å legge til lokale undergrupper under i nivået under der igjen. Søknadstitlene må legges inn lokalt i hver database. Ta kontakt med BHM-gruppen om du trenger hjelp til dette.

Det anbefales på det sterkeste at alle BHM implementerer de nasjonale søknadstitlene for å gi oss en datakvalitet vi kan dra nytte av i felles database. Se titlene listet opp under her:

https://medusaforvaltning.no/wp-content/uploads/2021/11/Nasjonale-Soknadstitler-1.pdf