Arbeidsgruppe BHM

Gruppens mandat:

Arbeidsgruppa BHM behandler saker som omhandler BHM. Vi deler løsninger, diskuterer utfordringer, drøfter behov og løsninger, samt drøfte og prioritere saker med/mot Softpro. Herunder vil vi sikre lik praksis for registrering og lik bruk av felter, for å understøtte deling av data og mulighet til å ta ut sammenlignbar statistikk. Vi vil lære av hverandre og samarbeide om å få gjennomført endringer i, eller utvikling av, Medusa.

Gruppeleder: Jarle Brønstad, St. Olavs hospital

Kontakt via epost: bhm@medusaforvaltning.no

Pågående prosjekt er blant annet:

  • Få øverste nivå på Søknadstitler til å bli et valgbart, ikke redigerbart felt
  • Forbedringer av Varetellingsmodulen
  • Rapport over utlevert fbm (mtp sikkerhetsmeldinger)
  • Kundeweb for BHM, en bestilling og kommunikasjonsportal for klinikk

LTMV Rapport fra Medusa

LTMV-miljøet ønsker en nasjonal rapport fra BHM med liste over pasienter, utstyr, og datoer. Det er ikke mulig å ta ut en ferdig rapport med alle parameter i medusa i dag. Men det er mulig å ta ut en liste med data som kan bearbeides til å bli det LTMV trenger. Beskrivelse av hvordan det gjøres ligger her:

PV Workshop

I mai hadde BHM en gjennomgang med Softpro på Teams om PV

Saksmodulen i BHM

I januar 2023 hadde BHM-gruppen en workshop på Gardermoen hvor alle gikk igjennom sin bruk av saksmodulen. Vi samlet alle tips og triks i dette dokumentet:

Tips &Triks, Saksmodulen, BHM

Har du triks som burde vært nevnt, send oss gjerne et tips!

Nasjonale Søknadstitler

Feltet Søknadstittel er foreløpig et fritekst-felt i Medusa. Det er problematisk for datakvaliteten at alle kan velge å skrive hva man selv vil, for eksempel Kommpresjon, C-Pap, eller CPAP, osv. Heldigvis er det mulig å legge inn titler i en scrolldown-meny slik at man kan velge ferdig definerte søknadstitler.

En nasjonal arbeidsgruppe i regi av Forvaltningsrådet for Medusa vedtok i mars 2020 nasjonale søknadstitler for BHM i Medusa . Høsten 2022/vinter 2023 er disse søknadstitlene blitt revidert. Det er vedtatt faste hovedtitler og undertitler. I tillegg kan det opprettes egne undertitler på nivåer lavere enn vedtatte undertitler. Disse bestemmes regionalt/ lokalt.

Det anbefales på det sterkeste at alle BHM implementerer de nasjonale søknadstitlene for å gi oss en datakvalitet vi kan dra nytte av i felles database. Ta kontakt med BHM-gruppen om du trenger hjelp til dette.

Titlene finner du under Support

Bestillingspunkt og lagerbeholdning for MTU

Bestillingspunkt og lagerbeholdning fungerer ikke for utstyr i Medusa i dag. Det ligger et endringsønske inne på dette, men Softpro har foreløpig ikke klart å løse det. Mens vi venter har BHM-gruppa laget en work-around. Ved å følge den vil også utstyr få riktig lagerbeholdning og trigge av bestillingspunkt.