Oppsett av Medusa

Her kan du laste ned diverse dokumenter som gjelder oppsett av Medusa.

Nasjonale Søknadstitler

Feltet Søknadstittel er foreløpig et fritekst-felt i Medusa. Det er problematisk for datakvaliteten, men heldigvis er det mulig å legge inn titler i en scrolldown-meny slik at man kan velge ferdig definerte søknadstitler. En nasjonal arbeidsgruppe i regi av Forvaltningsrådet for Medusa vedtok i mars 2020 nasjonale søknadstitler for BHM i Medusa . Høsten 2022/vinter 2023 er disse søknadstitlene blitt revidert. Det er vedtatt faste hovedtitler og undertitler. I tillegg kan det opprettes egne undertitler på nivåer lavere enn vedtatte undertitler. Disse bestemmes regionalt/ lokalt. Det anbefales at alle BHM legger inn og tar i bruk de nasjonale søknadstitlene.