Veileder Oppsett: Vilkår for bruk

Med deling av data i nasjonal database er det ekstra viktig med fokus på at informasjon som deles er relevant og at den ikke bryter med lover og forskrifter i forhold til personven etc.
For å gjøre bruker spesielt oppmerksom på riktig bruk av Medusa bør alle Medusa-installasjoner benytte vilkår som hver bruker (også kundeweb-bruker) må godkjenne før bruk av Medusa.

Merk: Gjeldende vilkår for bruk, som den nasjonale forvaltningen av Medusa anbefaler hvert foretak om å følge, er gjengitt i kapittel 4 i vedlagte veileder.

Vilkår vil senere kunne bli oppdatert. Hver bruker vil da måtte godkjenne tilsvarende eller endrede vilkår. Det anbefales at dette gjøres systmatisk slik at man for eksempel en gang i året må godkjenne vilkår for bruk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.