Veileder Oppsett: Vilkår for bruk

Med deling av data i nasjonal database er det ekstra viktig med fokus på at informasjon som deles er relevant og at den ikke bryter med lover og forskrifter i forhold til personven etc.
For å gjøre bruker spesielt oppmerksom på riktig bruk av Medusa bør alle Medusa-installasjoner benytte vilkår som hver bruker (også kundeweb-bruker) må godkjenne før bruk av Medusa.

Merk: Gjeldende vilkår for bruk, som den nasjonale forvaltningen av Medusa anbefaler hvert foretak om å følge, er gjengitt i kapittel 4 i vedlagte veileder.

  • Ved hver oppdatering av vilkår for bruk skal lokal Medusa-administrator sørge for at hver bruker på nytt må godkjenne nye vilkår.
  • Forvaltningsrådet har besluttet at vilkår for bruk skal godkjennes av alle brukere årlig, selv om teksten ikke er endret. Lokale Medusa-administrator må tilrettelegge for en systematisk rutine for å ivareta dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *