Kategori Veiledere

Veileder: Utfylling av personvernfane

Utfylling av personvern-fanen følger Normens veileder samt Artikkel 30 i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)Det er utarbeidet tre nasjonale scenarioer, der spørsmålet er: Kan personopplysninger behandles, deles, lagres eller distribueres på noen måte. Hvordan disse scenarioene brukes i Medusa…

Veileder – Registrering av ny pasient

Veilederen beskriver hvordan registrere inn ny pasient. Den beskriver hvordan de ulike fanene i pasientbildet anbefales brukt. Veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom flere HF for å ivareta datakvalitet og en hensiktsmessig bruk av Medusa. Dokument status: Godkjent i BHM…

Veileder Utstyr: Registrering av enkeltutstyr

Denne prosedyren beskriver hvordan man registrerer enkeltutstyr i Medusa. Dokument status: Godkjent FvR Gjeldende versjon: 3.0 Område MTA / BHM: BHM og MTA Medusa versjon: 7.00.05 Medusa modul: Utstyr Dato Versjon Status Signatur 07.04.2017 1.0 Utdatert Last ned… 29.11.2018 1.3…

Veileder Planlagt vedlikehold: Oppdatere utvalg

Som grunnregel skal produsentens anbefaling brukes ved fastsettelse av PV-plan. I de tilfeller sykehuset foretar risikovurdering som representerer et avvik i forhold til produsentens anbefaling, angis dette i Medusa ved bruk av kodevalg under PV-type. I tillegg kan et separat…

Veileder Oppsett: Vilkår for bruk

Med deling av data i nasjonal database er det ekstra viktig med fokus på at informasjon som deles er relevant og at den ikke bryter med lover og forskrifter i forhold til personven etc.For å gjøre bruker spesielt oppmerksom på…