Kategori Veiledere

Veileder – Registrering av ny pasient

Veilederen beskriver hvordan registrere inn ny pasient. Den beskriver hvordan de ulike fanene i pasientbildet anbefales brukt. Veilederen er utarbeidet i samarbeid mellom flere HF for å ivareta datakvalitet og en hensiktsmessig bruk av Medusa. Dokument status: Godkjent i BHM…

Veileder Utstyr: Registrering av enkeltutstyr

Denne prosedyren beskriver hvordan man registrerer enkeltutstyr i Medusa. Dokument status: Godkjent FvR Gjeldende versjon: 3.0 Område MTA / BHM: BHM og MTA Medusa versjon: 7.00.05 Medusa modul: Utstyr Dato Versjon Status Signatur 07.04.2017 1.0 Utdatert Last ned… 29.11.2018 1.3…

Veileder Planlagt vedlikehold: Oppdatere utvalg

Som grunnregel skal produsentens anbefaling brukes ved fastsettelse av PV-plan. I de tilfeller sykehuset foretar risikovurdering som representerer et avvik i forhold til produsentens anbefaling, angis dette i Medusa ved bruk av kodevalg under PV-type. I tillegg kan et separat…