Innmelding av endringsbehov

Formuler behovet, ikke løsningen!

Som bruker av Medusa fokuserer man gjerne på detaljer på en webside, et manglende felt, lav brukervennlighet osv. Det er nærliggende å foreslå en ny løsning som tilsynelatende er lett å implementere. En løsning har alltid konsekvenser andre steder i produktet, ved forvaltning eller bruk av informasjonen, eller det vil medføre endringer i hvordan produktet brukes. Ved derimot å beskrive hva du ønsker å oppnå legger du til rette for en god forståelse av ditt behov og løsningen vil dekke behovet på beste måte.

Endringer i Medusa kan gjennomføres på tre ulike måter

A. Endringer i hyllevaren MedusaB. KundetilpasningC. Konfigurasjons-endring
Medusa er hyllevare, og som kunde kan vi ikke kreve at leverandøren skal utføre endringer i produktet. SoftPro ønsker å motta innspill til forbedringer (endringsønsker) men bestemmer selv om/når dette tas inn i utviklingsplanene. Endringer i produktet blir ikke fakturert til kundene, men blir dekket gjennom lisenskostnaden. Nye løsninger vil normalt bli støttet i fremtidige versjoner av produktet. For at et behov skal fremstå som interessant for produktet og føre til en løsning som er til nytte for flere kunder må behovet være godt beskrevet og gjennomtenkt.SoftPro kan i enkelte tilfeller skreddersy funksjonalitet i til en spesifikk kunde. Løsning er da basert på en omforent kravspesifikasjon og et prisestimat. En slik kundetilpasning utvikles for gjeldende versjon av Medusa, og det gis ingen garanti for at løsningen vil fungere etter en versjonsoppdatering.Et behov kan være så begrenset at en enkel konfigurasjonsendring lokalt eller nasjonalt kan løse behovet.

Ønske om en mindre endring med antatt lav kostnad

Om du har ønske om en mindre endring som du mener kan være enkel å implementere (til tross for beskrivelsen ovenfor) så har du mulighet til å formulere et enkelt endringsønske og sende det til innovasjonsgruppen for vurdering og eventuelt får det «koblet» mot andre relaterte ønsker eller behov. Bruk e-post innovasjon@medusaforvaltning.no.

For å innhente andres meninger eller få kommentarer om behovet ditt, kan du gjerne først poste det i brukerforumet.

Slik er prosessen for behandling av større endringsbehov

Forvaltningsrådet foreslår å bruke dette formularet for å beskrive endringsbehovet. Prosessen er som følger:

Steg 1Steg 2Steg 3Steg 4
Del A utfylles av behovs-innmelder. Det vil oftest være den enkelte bruker, superbruker eller et prosjekt eller enhet i et helseforetak.

Skjema sendes til behandling i regionalt forvaltningsråd
Del B utfylles av regionalt forvaltningsråd gjerne i dialog med behovs-innmelder. Alle foretak skal være representert i et regionalt forvaltningsråd.

Skjema sendes til behandling i nasjonalt forvaltningsråd 
FvR sin representant i regionalt forvaltningsråd melder inn endringsbehovet (Del A og B) til FvR, hvor saken behandles i arbeidsgruppen for innovasjon og utvikling eller BHM-gruppe.  FvR organiserer den videre dialog med SoftPro basert på beskrivelsen av behovet. I denne dialogen kan mulige løsninger bli skissert, og innmelder vil da bli involvert