Presentasjoner

Her finner du presentasjoner samt opptak fra webinarer og ulike demonstrasjoner som kan anbefales. Innleggene er sortert på dato med de nyeste øverst. Husk at du kan abonnere og få e-post varsel på nye presentasjoner!

 • Demo av personvernfane
  Forvaltningsrådet har utarbeidet maler til bruk ved utfylling av den nye personvernfanen på utstyr og utstyrskoder i Medusa. Malene er utarbeidet slik at registrering av informasjon i personvernfanene vil støtte Normens veileder for personvern og informasjonssikkerhet på MU. Malene forvaltes nasjonalt, og de kan derfor ikke endres i hvert HF. Her er en 36 minutters video som viser hvordan malene brukes. Det er også skrevet en veileder for utfylling – den finner du her. Presentasjonen i videoen:
 • Demo av OneQA integrasjon i Medusa
  Forvaltningsrådet har invitert Frode Knudsen til å demonstrere hvordan integrasjonen mellom OneQA og Medusa virker i praksis. OneQA™ er Fluke Biomedicals nyeste programvare for automatisering av arbeidsflyt. Den forbedrer arbeidsflyten din og støtter testautomatisering for Fluke Biomedical testutstyr og RaySafe QA-dosimetre.
 • Kurs i BI Analytics
  I samarbeid med SoftPro arrangerer Forvaltningsrådet (FVR) opplæring i rapporteringsløsningen i Medusa, med spesielt fokus på BI Analytics. Opplæringen vil være to-delt hvorav først et 2-timers introduksjonskurs og senere en tre-timers interaktiv workshop hvor man kan få svar på spørsmål eller gjennomgå praktiske utfordringer man har erfart etter at man har begynt å bruke verktøyet. NB! Se opptak av introduksjonskurset 13.10.2023 nederst i artikkelen! Kursopplegget gjennomføres i to omganger og det foregår digitalt på Teams: Introduksjonskurs Workshop Fredag 13.10.2023 kl 0930-1130 Fredag 27.10.2023 kl 0930-1230 Tirsdag 24.10.2023 kl 1200-1400 Tirsdag 07.11.2023 kl 1200-1500 Påmelding Påmelding skjer ved å akseptere møteinvitasjon…
 • Forvaltningsrådet på MTF landsmøte 2023
  MTF landsmøte i Oslo 12.-14. juni 2023. Forvaltningsrådet var på plass med en egen informasjonsstand hvor vi kunne fortelle om vårt nasjonale arbeid og vise frem bl.a. fellesdatabasen og ny NKKN. Fra venstre: Bjarte Vikingstad, Lasse Johansen, Minoo Javidifar, Thomas Herland, Hanne Waaberg, Hågen Kyllo. Både BHM-gruppa v/Hanne Waaberg og forvaltningsrådet v/Thomas Herland fikk anleding til å presentere litt av det vi holder på med. Presentasjonene kan du laste ned her.
 • Bruk av UDI ved registrering av nytt utstyr
  Det er lagt ut en kort video, som forklarer bruk av UDI-feltet på utstyr i Medusa. Dette er et utdrag fra en pågående produksjon i Helse Midt av e-læring «Introduksjon til Medusa»
 • Hvilke data deles i nasjonal fellesdatabase?
  Denne presentasjonen viser hvilen informasjon som hentes fra HF-enes lokale Medusa-database og som gjøres tilgjengelig for deling i nasjonal fellesdatabase. Oppdateringen skjer en gang i døgnet.
 • Medusa på NNB Seminar
  Nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (NNB) gjennomførte sitt årlige seminar 2.-3. november. Hanne Waaberg (Regional enhet for behandlingshjelpemidler ved St. Olavs hospital og leder av BHM-gruppe i nasjonalt forvaltningsråd for Medusa) fikk anledning til å presentere vårt arbeid, rettet mot målgruppen innenfor BHM. Her er presentasjonen!
 • Medusa-innføringen i Helse Vest
  Leif Øyvind Naglestad, prosjektleder for innføring av Medusa i Helse Vest gir oss litt generell informasjon om prosjektet. Vi har benyttet følgende arbeidsmodell sammen med SoftPro i prosjektet og datoer for idriftsetting av de forskjellige HFene i Helse Vest. Vi startet med å gå gjennom alle føringer fra Nasjonal løsning og prosjekt. Videre ble vi enig om regionalt oppsett for MTA og BHM i hver sin regionale DB i Helse Vest. Alle HF i Helse Vest er nå på løsningen. Siste HF som gikk på er Helse Bergen. Som del av prosjektet har vi etablert to integrasjoner til SAP Leverandør…
 • Medusa på MTF landsmøte 2022
  MTF arrangerte sitt landsmøte i Kirkenes 13.-15. juni 2022. Både BHM-gruppa v/Hanne Waaberg og forvaltningsrådet v/Thomas Herland fikk anleding til å presentere litt av det vi holder på med. Presentasjonene kan du laste ned her.
 • Medusa på NNB ledermøte
  2. juni arrangerte nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (NNB) et ledermøte hvor den nasjonale utstyrsdatabasen Medusa var et av temaene. Her kan du laste ned ppt som Hanne Waaberg (leder av BHM-gruppen i forvaltningsrådet) presenterte.
 • Siemens Teamplay fleet og Medusa
  SoftPro og Siemens har utviklet en løsning som tar ibruk det nye Provider-konseptet i Medusa for å integrere mot Siemens Teamplay fleet. Brukere ved MTA HMN har testet ut denne løsningen siden sommeren 2021. I dette møtet som ble arrangert av forvaltningsrådet 17.februar 2022 får vi presentert funksjonalitet, muligheter og svar på spørsmål fra publikum.
 • BHM-nyheter i Medusa 7
  BHM-gruppen har invitert SoftPro til å presentere ny funksjonalitet i Medusa 7.0 med fokus på Pasient og Logistikkmodulen. Her har du opptak av møtet den 15.02.2022.
 • AO-arbeidsflyt i Medusa 7.0
  Arbeidsgruppen som jobber med veiledere har invitert SoftPro til en gjennomgang av ny arbeidsflyt for registrering av arbeidsordre i Medusa 7.0. I dette opptaket fra presentasjonen vil du se nye funksjoner og praktisk bruk av det nye brukergrensesnittet samt spørsmål og svar.
 • Label Manager demo
  Sykehuset Innlandet har tatt i bruk Label Manager for utskrift av merkelapper fra Medusa. Her kan du se opptak fra Stein Alfei sin gjennomgang av løsningen som ble vist i desember 2021. Se også: Softpro sin prosess for bestilling av Label Manager her
 • Logi Analytics: Rapporter for BHM
  Jon Erik Skei i arbeidsgruppen for analyse og rapportering har laget en presentasjon som viser noen ulike rapporter som han utvikler innenfor området MEDHB/BHM. Presentasjonen belyser også noen problemstillinger og områder man bør være klar over ved bruk av verktøyet Logi Analytics. Presentasjonen er tilgjengelig for nedlastning nedenfor. Jon Erik er seksjonsleiar, Medisinsk heimebehandling i Helse Førde.
 • Medusa 7.0: Webinar september 2021
  Her er link til webinar om Medusa 7.0 som SoftPro gjennomførte 22.september 2021. Webinaret går gjennom release-dokumentet og demonstrerer mange av nyhetene i Medusa versjon 7.0. https://attendee.gotowebinar.com/recording/8196138323309578767 Her kan du laste ned dokumentene som det refereres til i webinaret, samt release-dokumenter for bugfix til Medusa 7.0:
 • Webinar: Medusa fellesdatabase for ingeniører
  Her kan du se Anders Løvig sin presentasjon av målsetninger og gevinster ved bruk av Medusa nasjonal fellesdatabase, samt live-demoer av konkrete scenarioer som en ingeniør eller vanlig bruker av Medusa kan ha stor nytte av. Webinaret er basert på første versjon av fellesdatabase og ble gjennomført i juni 2021. 00:24 Intro, målsetninger, hva deles nå? 11:38 Demo: Anskaffelse 30:58 Demo: Registrering av utstyr 36:34 Demo: PV vurdering 47:00 Demo: Få erfaring samt hjelp når problemer oppstår 59:49 Demo: Bør utstyret kasseres? 01:07:50 Besparelser 01:11:23 Det du kan gjøre videre
 • Webinar Medusa 7.0, juni 2021
  Her er link til SoftPro sin publisering av Medusa 7.0 webinar 17.juni 2021. Webinaret presenterer nyheter i Medusa versjon 7.0 som er forventet lansert i august 2021. https://attendee.gotowebinar.com/recording/1709642040867057419
 • MTF landsmøte 2019
  Presentasjon som ble brukt i forbindelse med sesjonen «Forvaltningsrådet for Medusa orienterer» under MTF landsmøte i Bergen i april 2019. Foredragsholdere Per Arne Flølo og Thomas Herland