Bestilling av integrasjoner og tilpasninger

Her er beskrivelser og bestillingsrutiner for noen av integrasjonene som er populære nasjonalt, men som ikke blir installert uoppfordret hos alle fordi det kreves særskilt bestilling fra det enkelte HF. Komplett liste over alle integrasjoner og tilpasninger finner du her. Om du har spørsmål, vennligst benytt brukerforumet.


Navn på integrasjon / tilpasningKort beskrivelseBestillingsrutineBehov for ROS/LD av regional IKTDokumenter
Bestillingsrutiner Medusa drift, Norsk HelsenettNHN sine bestillingsprosesserSe dokumenterNeiLast ned…
Label managerMedusa Label Manager gir deg muligheten til utskrift av etiketter og PDF, rett fra medusa til nettverks skrivere.

Se også: Demo av Label Manager
Regional IT må sette opp en skriverserver i samarbeid med SoftPro. Og SoftPro installere Label Manager i basen.
Ta først kontakt med SoftPro og hør om de har en kontakt person hos din regionale IT.
Avtal et oppstarts møte med SoftPro, Regional IT og Medusa administrator i HF.
Ja. Sjekk om andre i din region har fra før. Gjenbrukes?Last ned…
Fluke OneQAIntegrasjon med Medusa støtter automatisk oppdatering av arbeidsordre med testresultater og rapporter fra OneQA

Løsningen kan også fungere uten integrasjon mot Medusa. I Medusa legges da en URL som dokument, som starter programmet via en URL-kobling i registry på den lokale datamaskinen.
For integrasjon mot Medusa kreves programkomponenter (OneQA og OneCOnnect) )på en PC som både har kommunikasjon med Medusa hos NHN og kommunikasjon mot OneQA skyløsning og som i tillegg kan kommunisere med lokalt tilkoblet testutstyr. Installasjon av denne komponenten må bestilles gjennom regional IKT.Ja. Sjekk om andre i din regipn har fra før. Gjennbrukes?Demo av integrasjon mellom Medusa og OneQA
Posten/BringIntegrasjon mot Posten/ Bring gir Medusa mulighet for å skrive ut adresse etiketter til pasienter fra pasientportal (BHM) og til leverandører fra ekstern service (BHM/MTA). Det er mulig å velge mellom flere typer leveranser, for eksempel «Pakke i postkassen», «Pakke levert hjem» med mer.For at integrasjonen skal virke i lokal database, må Softpro kontaktes for å klargjøre integrasjonen i Medusa. Det må spesifiseres om utskrift er ønskelig fra pasientportal, ekstern service eller begge. Når Softpro setter opp dette vil de ha behov for en API nøkkel fra Bring. Denne nøkkelen bestiller du via MyBring. Når alt dette er satt opp kan adresse etiketter opprettes som PDF, og skrives ut derfra. Er det ønskelig at Medusa skriver ut uten å opprette PDF, er det behov for en skriverserver. Har du allerede label manager benyttes denne serveren. Hvis ikke må regional IT kontaktes for opprettelse av en server. Softpro må bistå ved konfigurering i serveren.Ja, dersom egen skriverserver ikke allerede er satt opp i HF-et
Siemens teamplay FleetDette er en integrasjon mot Siemens’ kundeportal, Siemens teamplay Fleet, via SoftPros integrasjonsplattform MIS (Medusa Integration Service). Integrasjonen forenkler arbeidet mot Siemens med vedlikehold av det medisinske utstyret, og forbedrer kvaliteten på dokumentasjon av serviceoppgaver. Man får mindre administrasjon og mindre dobbeltføring, f.eks. av saker.For at integrasjonen skal virke i lokal database, må SoftPro kontaktes for å klargjøre integrasjonen i Medusa. Har man regional base må man ta stilling til om man ønsker kun én såkalt «connector» mot Siemens, eller f.eks. én per foretak. Man får litt bedre oversikt med en hensiktsmessig inndeling her. Etterpå må man som en én-gangs-jobb mappe opp de utstyrene man ønsker skal kobles mot Siemens, men dette er noe som gjøres enkelt på egen hånd, etter noen enkle instruksjoner.Avklar behov for ROS/LD i regionalt FvR, erfaring fra andre HF i regionen, eventuelt gjenbruk.Dokumentasjon

Demo av løsningen
Datrend
BI AnalyticsBI Analytics er en 3.parts modul for å utvikle egne dashboards og rapporter i Medusa. Modulen krever bl.a. grunnleggende kunnskap om oppbygning av databasespørringer. Det er en installasjonskostnad, deretter en årlig lisenskostnad pr. installasjon/medusainstans som faktureres av SoftPro direkte til HF eller region (avhengig av medusainstans)
Det er etablert en nasjonal arbeidsgruppe med formål å bistå utvikling av gode rapporter i Logi Analytics.
Med produktet kommer også BI Reports, som er en modul med ferdig utviklede rapporter.
Løsningen bestilles direkte hos SoftPro. Informer også regionalt forvaltningsråd slik at eventuelle regionalt- eller nasjonalt utviklede rapporter kan deles. Nei