Rapportering og analyse

Mandat

Arbeidsgruppen skal utvikle rapportering og analyse av Medusadata. Primært fokus er rapportering som er integrert i Medusa. Gruppen skal også samarbeide og utveksle kunnskap rundt andre former for rapportering og rapporteringsverktøy.

Viktige momenter:

  • Avdekke rapporteringsbehov
  • Utvikle rapportering for lokal og nasjonal bruk
  • Dele rapporteringsoppsett for gjenbruk
  • Utvikle enhetlig kvalitetsmålsrapportering
  • Holde oversikt over lokale og nasjonale kundetilpassede rapporteringer
  • Holde dialog med Softpro om mangler og utvikling vedrørende rapportering

Gruppeleder: Lasse Johansen (OUS)

Kontakt via e-post: rapportering@medusaforvaltning.no

Tips: For spørsmål om BI Analytics, legg inn en post i brukerforumet


Dokumentasjon til Logi Analytics