Kategori Oppsett

Administrasjon av Label Manager

Medusa Label Manager är den tilläggsmodul som ger stöd för att hantera utskrifter av etiketter eller andra utskrifter som ett bakgrundsjobb. Det betyder att en förhandsgranskning på klienten inte behöver utföras, utan en utskrift kan initieras direkt av Medusa Label…