Kategori Oppsett

Innmelding av treghet i Medusa

Gjennom høsten 2022 har mange brukere opplevd mer treghet enn vanlig i Medusa, og NHN har utarbeidet en sjekkliste som det er ønskelig at brukere benytter ved innmelding av feil. Dersom du opplever tregheter ved bruk av Medusa, vennligst besvar…

Administrasjon av Label Manager

Medusa Label Manager är den tilläggsmodul som ger stöd för att hantera utskrifter av etiketter eller andra utskrifter som ett bakgrundsjobb. Det betyder att en förhandsgranskning på klienten inte behöver utföras, utan en utskrift kan initieras direkt av Medusa Label…

Veileder Oppsett: Vilkår for bruk

Med deling av data i nasjonal database er det ekstra viktig med fokus på at informasjon som deles er relevant og at den ikke bryter med lover og forskrifter i forhold til personven etc.For å gjøre bruker spesielt oppmerksom på…