Kategori Veileder-arvet

Veileder Utstyr: Utfylling av sikkerhetsfane

Sikkerhetsfanen på utstyr i Medusa er utviklet for å kunne ivareta krav om registrering av «GDPR» informasjon på utstyr, slik at Medusa skal kunne brukes som protokoll for databehandling av data som lagres eller mellomlagres på MTU. Denne prosedyren beskriver…

Veileder Planlagt vedlikehold: PMFU Risikovurdering

Denne prosedyren skal gi retningslinjer for risikovurdering av elektromedisinsk utstyr i henhold til PMFU modellen (Prioriteringsmodell för förebyggende underhåll). Risikovurderingsmodellen er utviklet av en prosjektgruppe bestående av medisinsk teknisk personell fra flere svenske sykehus. Risikovurdering etter denne modellen er blant…

Veileder Planlagt vedlikehold: Oppdatere utvalg

Som grunnregel skal produsentens anbefaling brukes ved fastsettelse av PV-plan. I de tilfeller sykehuset foretar risikovurdering som representerer et avvik i forhold til produsentens anbefaling, angis dette i Medusa ved bruk av kodevalg under PV-type. I tillegg kan et separat…

Veileder Avtale: Registrering av ekstern avtale

Veileder beskriver hvordan eksterne avtaler kan legges inn i Medusa. Med eksterne avtaler menes avtaler med leverandører av servicetjenester utenom eget HF. Dokument status: Utkast Gjeldende versjon: 1.0 Område MTA / BHM: MTA/BHM Medusa versjon: 6.91.03 Medusa modul: Avtale Dato…