Kategori Veileder-arvet

Veileder Utstyr: Utfylling av sikkerhetsfane

Sikkerhetsfanen på utstyr i Medusa er utviklet for å kunne ivareta krav om registrering av «GDPR» informasjon på utstyr, slik at Medusa skal kunne brukes som protokoll for databehandling av data som lagres eller mellomlagres på MTU. Denne prosedyren beskriver…

Veileder Utstyr: Intervallregistrering av utstyr

Denne typen registrering er for masseregistrering av en type utstyr. Hvis typen utstyret du skal registrere allerede finnes, kan det være enklere å kopiere utstyr, se egen veileder «Kopiere utstyr – Kort veileder». Dokument status: Godkjent FvR Gjeldende versjon: 1.0…

Veileder Planlagt vedlikehold: PMFU Risikovurdering

Denne prosedyren skal gi retningslinjer for risikovurdering av elektromedisinsk utstyr i henhold til PMFU modellen (Prioriteringsmodell för förebyggende underhåll). Risikovurderingsmodellen er utviklet av en prosjektgruppe bestående av medisinsk teknisk personell fra flere svenske sykehus. Risikovurdering etter denne modellen er blant…

Veileder Planlagt vedlikehold: Oppdatere utvalg

Som grunnregel skal produsentens anbefaling brukes ved fastsettelse av PV-plan. I de tilfeller sykehuset foretar risikovurdering som representerer et avvik i forhold til produsentens anbefaling, angis dette i Medusa ved bruk av kodevalg under PV-type. I tillegg kan et separat…

Veileder Planlagt vedlikehold: Fravalgsskjema

Hvis det foreligger et behov om å avvike fra produsentens anbefaling, skal skjemaet «Fravalg fra produsentens PV-plan for medisinsk teknisk utstyr» fylles ut. Dokument status: Godkjent FvR Gjeldende versjon: 1.0 Område MTA / BHM: BHM og MTA Medusa versjon: Ikke…