thherl

thherl

Nyhetsbrev #26

Publisert 28.juni 2024 Pasientportal på Helsenorge Her kommer en oppdatering på dette initiativet som ble omtalt i forrige nyhetsbrev: Helsenorge har utarbeidet et forslag til løsningskonsept for en enkel selvbetjent løsning for pasienter, som stegvis vil kunne bygges ut med…

Demo av personvernfane

Forvaltningsrådet har utarbeidet maler til bruk ved utfylling av den nye personvernfanen på utstyr og utstyrskoder i Medusa. Malene er utarbeidet slik at registrering av informasjon i personvernfanene vil støtte Normens veileder for personvern og informasjonssikkerhet på MU. Malene forvaltes…

Nyhetsbrev #25

Publisert 14.mai 2024 Pasientportal på helsenorge.no Det er startet opp et nasjonalt initiativ med målsetning om å utvikle en løsning på helsenorge.no hvor pasienter skal kunne logge inn og få oversikt over eget utstyr og bestille forbruksmateriell på en enkel…

Veileder: Utfylling av personvernfane

Utfylling av personvern-fanen følger Normens veileder samt Artikkel 30 i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)Det er utarbeidet tre nasjonale scenarioer, der spørsmålet er: Kan personopplysninger behandles, deles, lagres eller distribueres på noen måte. Hvordan disse scenarioene brukes i Medusa…

Nyhetsbrev #24

11.mars 2024 NKKN hos Norsk Helsenett en milepæl i NKKN sin historie NKKN: Norsk Klassifisering Koding og Nomenklatur – eller kall det «Nasjonalt grunnregister for medisinsk utstyr» I gamle NKKN-dokumenter finnes spor helt tilbake til 1994, altså kan NKKN feire…

Nyhetsbrev #23

Publisert 16.februar 2024 Deling av dokumenter Løsningen med nasjonal deling av dokumenter i fellesdatabasen er nå i drift! Et dokument blir delt når man aktivt krysser av for det, ingen dokumenter blir nå automatisk delt nasjonalt. Se veileder for dokumenter.…

Nyhetsbrev #22

Publisert 20.desember 2023 Medusa 7.02 Så fikk vi oppgradert til nyeste medusaversjon i år! Det skjedde på kveldstid 12. og 13. desember. Etter noen små innkjøringsproblemer med bl.a. utskrift så skal versjonen være i stabil drift. Alt nytt i denne…

Nyhetsbrev #21

Publisert 24.november 2023 Ønske om minst mulig lokale tilpasninger i Medusa Systemeierstyret (SeS) og Forvaltningsrådet (FvR) møttes på Gardermoen i oktober og ett av temaene var utfordringer med kundetilpasninger i Medusa. Kort oppsummert: Alle nye ønsker om lokale tilpasninger skal…

Demo av OneQA integrasjon i Medusa

Forvaltningsrådet har invitert Frode Knudsen til å demonstrere hvordan integrasjonen mellom OneQA og Medusa virker i praksis. OneQA™ er Fluke Biomedicals nyeste programvare for automatisering av arbeidsflyt. Den forbedrer arbeidsflyten din og støtter testautomatisering for Fluke Biomedical testutstyr og RaySafe…

Nyhetsbrev #20

Publisert 29.september 2023 Ny Medusa versjon 7.02 testes ut Den nye versjonen har både nye funksjoner og mange feilrettinger. Her er et lite utvalg: Generelt Pasient og logistikk / BHM – Støtte for systematisk registrering av informasjon relatert til personvern…