thherl

thherl

Nyhetsbrev #18

Publisert 26.mai 2023 Ny versjon av Medusa I mai ble Medusa oppgradert til versjon 7.01.04 etter ca. 1/2 år med testing og feilretting. Denne oppgraderingen inneholder diverse forbedringer i funksjonalitet rundt omkring i produktet men ingen store nyheter. Detaljert oversikt…

Nyhetsbrev #17

Publisert 31.mars 2023 Kundeweb for BHM Flere og flere BHM har behov for å kunne samhandle med andre avdelinger på sykehuset i Medusa. Vi ønsker at avdelingene skal kunne bruke Kundeweb i Medusa til å bestille varer, se tilgjengelig utstyr,…

Nyhetsbrev #16

Publisert 10.februar 2023 Fokusområder 2023 Forvaltningsårdet (FvR) har hatt sin årlige «kickoff» på Gardermoen! Vår målsetning om å forbedre Medusa sammen med SoftPro fortsetter, men vi skal også jobbe på områder hvor vi ikke er like avhengige av leverandørene. Det…

Nyhetsbrev #15

Publisert 19. desember 2022 Treghet i Medusa Gjennom de siste uker har leverandørene hatt fokus på treghet og heng vi opplever på ulike steder i Medusa. Norsk Helsenett (NHN) har oppfordret alle til å melde inn feil systematisk gjennom bruk…

Innmelding av treghet i Medusa

Gjennom høsten 2022 har mange brukere opplevd mer treghet enn vanlig i Medusa, og NHN har utarbeidet en sjekkliste som det er ønskelig at brukere benytter ved innmelding av feil. Dersom du opplever tregheter ved bruk av Medusa, vennligst besvar…

Medusa på NNB Seminar

Nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (NNB) gjennomførte sitt årlige seminar 2.-3. november. Hanne Waaberg (Regional enhet for behandlingshjelpemidler ved St. Olavs hospital og leder av BHM-gruppe i nasjonalt forvaltningsråd for Medusa) fikk anledning til å presentere vårt arbeid, rettet mot målgruppen…

Nyhetsbrev #14

Publisert 30.oktober 2022 Treghet i Medusa – hva skjer? Etter overgang til Medusa 7 før sommeren har mange medusabrukere inntrykk av at Medusa oppfører seg tregere, og noen opplever timeout på enkelte funksjoner. Forvaltningsrådet (FvR) har derfor tatt initiativ overfor…

Medusa-innføringen i Helse Vest

Leif Øyvind Naglestad, prosjektleder for innføring av Medusa i Helse Vest gir oss litt generell informasjon om prosjektet. Vi har benyttet følgende arbeidsmodell sammen med SoftPro i prosjektet og datoer for idriftsetting av de forskjellige HFene i Helse Vest. Vi…