Kategori Presentasjon

Demo av OneQA integrasjon i Medusa

Forvaltningsrådet har invitert Frode Knudsen til å demonstrere hvordan integrasjonen mellom OneQA og Medusa virker i praksis. OneQA™ er Fluke Biomedicals nyeste programvare for automatisering av arbeidsflyt. Den forbedrer arbeidsflyten din og støtter testautomatisering for Fluke Biomedical testutstyr og RaySafe…

Kurs i BI Analytics

I samarbeid med SoftPro arrangerer Forvaltningsrådet (FVR) opplæring i rapporteringsløsningen i Medusa, med spesielt fokus på BI Analytics. Opplæringen vil være to-delt hvorav først et 2-timers introduksjonskurs og senere en tre-timers interaktiv workshop hvor man kan få svar på spørsmål…

Forvaltningsrådet på MTF landsmøte 2023

MTF landsmøte i Oslo 12.-14. juni 2023. Forvaltningsrådet var på plass med en egen informasjonsstand hvor vi kunne fortelle om vårt nasjonale arbeid og vise frem bl.a. fellesdatabasen og ny NKKN. Fra venstre: Bjarte Vikingstad, Lasse Johansen, Minoo Javidifar, Thomas…

Medusa på NNB Seminar

Nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (NNB) gjennomførte sitt årlige seminar 2.-3. november. Hanne Waaberg (Regional enhet for behandlingshjelpemidler ved St. Olavs hospital og leder av BHM-gruppe i nasjonalt forvaltningsråd for Medusa) fikk anledning til å presentere vårt arbeid, rettet mot målgruppen…

Medusa-innføringen i Helse Vest

Leif Øyvind Naglestad, prosjektleder for innføring av Medusa i Helse Vest gir oss litt generell informasjon om prosjektet. Vi har benyttet følgende arbeidsmodell sammen med SoftPro i prosjektet og datoer for idriftsetting av de forskjellige HFene i Helse Vest. Vi…

Medusa på MTF landsmøte 2022

MTF arrangerte sitt landsmøte i Kirkenes 13.-15. juni 2022. Både BHM-gruppa v/Hanne Waaberg og forvaltningsrådet v/Thomas Herland fikk anleding til å presentere litt av det vi holder på med. Presentasjonene kan du laste ned her.

Medusa på NNB ledermøte

2. juni arrangerte nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (NNB) et ledermøte hvor den nasjonale utstyrsdatabasen Medusa var et av temaene. Her kan du laste ned ppt som Hanne Waaberg (leder av BHM-gruppen i forvaltningsrådet) presenterte.

Siemens Teamplay fleet og Medusa

SoftPro og Siemens har utviklet en løsning som tar ibruk det nye Provider-konseptet i Medusa for å integrere mot Siemens Teamplay fleet. Brukere ved MTA HMN har testet ut denne løsningen siden sommeren 2021. I dette møtet som ble arrangert…