Kategori Presentasjon

Siemens Teamplay fleet og Medusa

SoftPro og Siemens har utviklet en løsning som tar ibruk det nye Provider-konseptet i Medusa for å integrere mot Siemens Teamplay fleet. Brukere ved MTA HMN har testet ut denne løsningen siden sommeren 2021. I dette møtet som ble arrangert…

BHM-nyheter i Medusa 7

BHM-gruppen har invitert SoftPro til å presentere ny funksjonalitet i Medusa 7.0 med fokus på Pasient og Logistikkmodulen. Her har du opptak av møtet den 15.02.2022.

AO-arbeidsflyt i Medusa 7.0

Arbeidsgruppen som jobber med veiledere har invitert SoftPro til en gjennomgang av ny arbeidsflyt for registrering av arbeidsordre i Medusa 7.0. I dette opptaket fra presentasjonen vil du se nye funksjoner og praktisk bruk av det nye brukergrensesnittet samt spørsmål…

Label Manager demo

Sykehuset Innlandet har tatt i bruk Label Manager for utskrift av merkelapper fra Medusa. Her kan du se opptak fra Stein Alfei sin gjennomgang av løsningen som ble vist i desember 2021. Se også: Softpro sin prosess for bestilling av…

Logi Analytics: Rapporter for BHM

Jon Erik Skei i arbeidsgruppen for analyse og rapportering har laget en presentasjon som viser noen ulike rapporter som han utvikler innenfor området MEDHB Presentasjonen belyser også noen problemstillinger og områder man bør være klar over ved bruk av verktøyet…

Medusa 7.0: Webinar september 2021

Her er link til webinar om Medusa 7.0 som SoftPro gjennomførte 22.september 2021. Webinaret går gjennom release-dokumentet og demonstrerer mange av nyhetene i Medusa versjon 7.0. Her kan du laste ned dokumentene som det refereres til i webinaret, samt…

Webinar: Medusa fellesdatabase for ingeniører

Her kan du se Anders Løvig sin presentasjon av målsetninger og gevinster ved bruk av Medusa nasjonal fellesdatabase, samt live-demoer av konkrete scenarioer som en ingeniør eller vanlig bruker av Medusa kan ha stor nytte av. Webinaret er basert på…

MTF landsmøte 2019

Presentasjon som ble brukt i forbindelse med sesjonen «Forvaltningsrådet for Medusa orienterer» under MTF landsmøte i Bergen i april 2019. Foredragsholdere Per Arne Flølo og Thomas Herland