Nyhetsbrev #22

Publisert 20.desember 2023

Medusa 7.02

Så fikk vi oppgradert til nyeste medusaversjon i år! Det skjedde på kveldstid 12. og 13. desember. Etter noen små innkjøringsproblemer med bl.a. utskrift så skal versjonen være i stabil drift. Alt nytt i denne versjonen kan du lese om i nyhetsbrev #20.

Enkelte funksjoner er nedlåst i påvente av klargjøring for nasjonal forvaltning. Det gjelder bl.a. valg-alternativer for drift status på aktivt utstyr, «End of life» dato for utstyr på NKKN-koder og oppsett av malgenerator for den nye personvernfanen. FvR tilrettelegger dette og regner med å være klare i løpet av januar 2024.

Deling av dokumenter

Sammen med Medusa 7.02 har vi fått etablert den lenge omtalte muligheten for deling av dokumenter i fellesdatabasen.

Slik krysser du av i dokument-bildet dersom du ønsker at et dokument skal deles nasjonalt:

NB! Ingen dokumenter blir automatisk delt i fellesdatabasen. Hvert enkelt dokument i egen database må manuelt avkrysses for «Delt nasjonalt»

For MTA-instanser av Medusa kan «Delt nasjonalt» velges på dokument-type nivå. Det betyr at nye dokumenter som lastes opp med respektive dokument-type vil ha denne avkrysningen satt på som default.

I fellesdatabasen vil delte dokumenter være tilgjengelige og nedlastbare på respektive utstyr- og arbeidsordre hvor dokumentet er tilknyttet.

Hjelpetekster merket med «nasjonalt krav»

Konkret betyr dette at innholdet i hjelpeteksten er en instruks som skal følges av alle, og den er ikke lenger kun å anse som veiledende eller som en anbefaling. Dette bidrar til økt datakvalitet både lokalt og i fellesbasen.

Felles formularer for utskrift av utstyr

Som kjent er det nødvendig å redusere antall lokale varianter av ulike detaljerte tilpasninger dersom det er mulig med en felles løsning eller tilpasning. Som del av dette arbeidet blir det nå laget noen få nasjonale varianter av formularer for utskrift av utstyr. Disse skal erstatte alle lokale varianter. I dette arbeidet ser vi allerede potensiale for å kunne jobbe enda mer enhetlig nasjonalt. Planen videre er å gjøre det samme med utskrift av arbeidsordre, servicebilag, følgesedler etc.

Nye innføringer

Sykehuset Sørlandet HF MTA gikk over på nasjonal Medusa i forrige uke. Velkommen! Deretter følger BHM tidlig på nyåret.

Sykehuset Østfold MTA har ønske om å gå over på nasjonal Medusa. De har lenge hatt sin egen lokale Medusa med noen egenutviklede tilpasninger som er utfordrende å videreføre i nåværende form. Det jobbes med å kartlegge detaljer og mulige tekniske løsninger på dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *