Nyhetsbrev #20

Publisert 29.september 2023

Ny Medusa versjon 7.02 testes ut

Den nye versjonen har både nye funksjoner og mange feilrettinger. Her er et lite utvalg:

GenereltPasient og logistikk / BHM
– Støtte for systematisk registrering av informasjon relatert til personvern og informasjonssikkerhet
– Ny IKT-fane på utstyr
– Knytte sammen utstyr med «Erstatning for» og «Erstattet av»
– Registrere tilbehør til et utstyr, med egen fane
– Knytte notat til felt i utstyrsbildet; Garanti, finansiell status og nettverk
– Nye søkemuligheter under Søk pasient: Batch, Levert fra og til dato, Returnert fra og til dato
– Søk pasient har fått lagt til to listekolonner; mors og behandling avsluttet
– Søk leveringsordre har nå mulighet til å søke bare restordre
– Søk levering kan nå i tillegg søke på vare, leverandørs varenummer og referanse

Angående funksjoner som har nasjonal nytteverdi vil forvaltningsrådet (FvR) utarbeide nasjonale instrukser eller retningslinjer for forvaltning og bruk.

Med ny versjon kommer jo også nye feil og vi bruker mye tid på testing av produkt og nasjonale tilpasninger. SoftPro har annonsert første bugfix som kommer om et par uker. Vi er optimister og regner med å få 7.02 i produksjon i løpet av året!

Kurs i BI Analytics

I oktober vil FvR i samarbeid med SoftPro arrangere kurs i form av teams-møter med opplæring i rapporteringsløsningen i Medusa. Les mer her

NKKN hos Norsk Helsenett

I nyhetsbrev #18 omtalte vi NKKN og den planlagte flytting av driften over til Norsk Helsenett. Løsningen testes ut nå og målsetningen er at NHN tar over driftsansvar for dette nasjonale grunnregisteret for MU i november 2023. Da vil vi kunne behandle søknader enda mer effektivt og raskere! Vi vil også få mulighet til å distribuere mer informasjon på NKKN-kodene, eksempelvis har FvR tatt initiativ overfor Sykehusinnkjøp om mulig samarbeid rundt utstyrskategorisering via NKKN.

MTF Symposium deltakelse fra FvR

Etter FvR sitt initiativ rundt spørsmålet om «Når brytes CE-merking?» var et av temaene på MTF sitt symposium denne måneden nettopp denne problemstillingen. Andrew Suhanthakumar og Hågen Kyllo representerte FvR med sine innlegg og deltok i paneldebatt. Vi fikk satt problemstillingen på dagsorden med mange gode spørsmål og kommentarer fra salen! Det ble gjort opptak av arrangementet, følg med på MTF.

Andrew og Hågen spør: Når brytes CE-merkingen?
ØkoPULS

Vi støtter VVHF sitt arbeid med sin søknad om å bli Helse Pilot. Prosjekt «Bever» er nå omdøpt til «ØkoPULS» – Økosystem for medisinsk hjemmebehandling Pasient, Utstyr, Logistikk og Samhandling.
Nasjonalt Systemeierstyre for Medusa er representert i styringsgruppen for prosjektet. Vi vil også delta aktivt i prosjekt/arbeidsgruppen, spesifikt med fokus på en nasjonal digital bestillingsløsning for pasient med integrasjon mot Medusa.
Vi krysser fingrene for at prosjektet blir tildelt midler og blir en realitet.

To årsverk fra HSØ

Systemeierstyret har nylig vedtatt en endring i mandatet for FvR, hvor det er en forventning om at Helse Sør-øst bidrar med minst to årsverk til nasjonale forvaltningsoppgavene. Tidligere var forventningen alle regioner bidrar med ett årsverk hver.

Selv om forvaltningsoppgavene i hovedsak er uendret har arbeidsmengden økt. Siden de første HF-ene gikk over på nasjonal Medusa i 2015 er nå nesten alle offentlige sykehus/HF blitt innlemmet. Det er mange oppgaver vi skulle hatt mer ressurser til å utføre, f.eks. godkjenning av NKKN-søknader, informasjonsarbeid, utvikling av nasjonale e-læringskurs, enda tettere på SoftPro med våre mange forbedringsforslag/endringsønsker, økt erfaring og kunnskap om rapporteringsløsninger og selvsagt testing.

Nye Medusa-innføringer

Sørlandet sykehus, Haraldsplass og Revmatismesykehuset er i rute med sine innføringsprosjekter: Sørlandet kommer på i desember og de to sistnevnte allerede i oktober. Det er også gledelig at Nordlandssykehuset HF nå er i gang med sitt innføringsprosjekt med mulig overgang i løpet av året.

God høstferie 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *