Nyhetsbrev #18

Publisert 26.mai 2023

Ny versjon av Medusa

I mai ble Medusa oppgradert til versjon 7.01.04 etter ca. 1/2 år med testing og feilretting. Denne oppgraderingen inneholder diverse forbedringer i funksjonalitet rundt omkring i produktet men ingen store nyheter. Detaljert oversikt over alt som er endret kan du lese om i SoftPro sin release-dokumentasjon.

Hva skjer med opplevd treghet i Medusa?

Siden i fjor høst har Norsk Helsenett bedt alle som opplever treghet i Medusa om å melde det inn systematisk. Der man har klart å identifisere en konkret årsak til treghet i Medusa har SoftPro gjort rettinger. På infrastruktur- og server-siden har NHN økt kapasiteten. Regionale IKT selskaper er involvert i å analysere datatrafikken i nettet.

Men vi er ikke i mål. En funksjon som oppleves forbigående tregt hos en bruker fungerer utmerket andre steder, og problemsituasjonene kan være vanskelig å gjenskape. Det er laget en egen sjekkliste som brukes ved innmelding av treghet. Det kan virke unødvendig for en travel bruker men for feilsøking er en slik sjekkliste gull verdt. Se Innmelding av treghet i Medusa.

Nasjonale ledetekster og tooltips blir gradvis rullet ut fra 1. juni!

Som nevnt i forrige nyhetsbrev jobber vi med en kontinuerlig forbedring og oppdatering av tooltips og ledetekster i Medusa. Målet er at disse i stor grad skal være identiske i alle HF. Fra 1. juni vil vi fortløpende distribuere tooltips og ledetekster fra det nasjonale fellesregisteret. Tilbakemeldinger eller forslag til bedre formuleringer sendes til arbeidsgruppen «Veiledere og prosesser» via regionale forvaltningsråd.

Eksponering på MTF landsmøte i juni

I år vil representanter fra forvaltningsrådet være tilstede med en egen informasjons-stand ved sekretariatet. Her vil vi demonstrere bl.a. fellesdatabasen og nye NKKN. Har du spørsmål eller noe du vil snakke med oss om er du velkommen til å stikke innom for en prat! Forvaltningsrådet har også i år egne foredrag på programmet.

Støtte for oppfølging av personvern og informasjonssikkerhet

Arbeidsgruppen «Innovasjon og utvikling» har regelmessige møter med SoftPro om nye funksjoner i Medusa. SoftPro jobber med en løsning hvor målet er å kunne synliggjøre utstyr som krever oppfølging for å ivareta krav til personvern og informasjonssikkerhet ihht. Normens veileder bl.a. basert på utstyres funksjon, egenskaper og bruksmåte samt vekting av alvorlighetsgrad.

Det er krevende å holde slik informasjon oppdatert på utstyrsnivå, derfor har arbeidsgruppen og SoftPro stort fokus på å utvikle en smidig forvaltningsfunksjon i løsningen bl.a. ved å nyttiggjøre arv av egenskaper fra kodenivå, et fleksibelt mal-system for innhold i kommende personvern-fane på utstyr samt en god revisjonshåndtering.

NKKN over til Norsk Helsenett

«Fremtidens nomenklatur» – et årelangt initiativ som har vært omtalt i flere nyhetsbrev begynner å ta form! Vi har nå startet prosessen med å overføre løsningen til Norsk Helsenett. NKKN er et nasjonalt grunnregister for medisinsk utstyr og føyer seg inn i rekken av andre grunnregistre som NHN har driftsansvar for.

Med løsningen hos NHN vil vi kunne ha en mer desentralisert forvaltning og vi kan tilrettelegge for flere nye funksjoner i løsningen. FvR har bl.a. planer om en revitalisering av de såkalte SHD-gruppene, og det å kunne knytte mer informasjon til NKKN-kodene f.eks. informasjon om egnet plassering av RFID sporingsbrikke.

Vår i Oslo-området mai 2023

Vi ønsker dere alle en fortsatt fin vår hvor sommeren rykker stadig nærmere 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *