Nyhetsbrev #23

Publisert 16.februar 2024

Deling av dokumenter

Løsningen med nasjonal deling av dokumenter i fellesdatabasen er nå i drift! Et dokument blir delt når man aktivt krysser av for det, ingen dokumenter blir nå automatisk delt nasjonalt. Se veileder for dokumenter. Etter hvert som vi får mer erfaring med nytteverdien av deling kan det for MTA-databasene bli aktuelt å skru på automatisk deling av enkelte dokumenttyper. Det vil bli informert om det i forkant. Mer om nasjonal deling av dokumenter i forrige nyhetsbrev.

Bruk av «Etterlyst» på aktivt utstyr

Den nye nedtrekksmenyen for driftstatus på aktivt utstyr er nasjonalt styrt. Nå kommer nedtrekksvalget «Etterlyst». Det vil si at man kan vise på et aktivt utstyr at det er etterlyst, f.eks. dersom man ikke finner et utstyr som skal ha vedlikehold. Hvordan feltet brukes vil fremkomme i feltets «tooltip» og veileder for registrering av utstyr.

Utstyrskategorisering i NKKN

I høst startet Forvaltningsrådet (FvR) en dialog med Sykehusinnkjøp (SHI) om mulig samarbeid om forvaltning av MTU-utstyrskategorier. Pr i dag benytter noen HF utstyrskategoriseringen som er utarbeidet av RKMTU *) som er skreddersydd for MTA-miljøene og knyttet mot NKKN-utstyrsgruppene. Systemeierstyret støtter at denne kategoriseringen publiseres i NKKN og gjøres tilgjengelig i Medusa. Samtidig fortsetter dialogen med SHI med målsetning om forvaltning av en felles kategoristruktur for både MTU, Lab og BHM.

Kickoff med arbeidsmål 2024

FvR har hatt sin årlige «kickoff»-samling hvor vi satt oss selv noen arbeidsmål:

Fellesdatabasen: Økt fokus på utstyr over på NKKN-koder slik at fellesdatabasen blir rikere. Installere BI Analytics i fellesdatabasen. Bevisstgjøring gjennom stadige «drypp» av informasjon om nytteverdiene, fremsnakke, publisere gode eksempler på nasjonal statistikk hentet fra fellesdatabasen.

NKKN: Ved overgang til Norsk Helsenett vil vi sikre raskere behandling av NKKN-koder, publisere utstyrskategorier fra NKKN til Medusa og gjøre det lettere å komme med forslag til rettelser på eksisterende NKKN-koder.

Innovasjon og utvikling: Rulle ut ny personvernfane og sikre enhetlig bruk nasjonalt. Bidra med innspill på den nye medusaplattformen, og involvere oss i tidlig/beta testing av nye funksjoner.

Veiledere og tooltips: Fokus på ledetekster og tooltips, prioritere områder som dekker både MTA og BHM. Fullføre påbegynte veiledere.

Bedre kvalitet på testing: Jobbe frem en kravspesifikajon på et bedre oppsett og utnyttelse av våre testmiljøer samt hvordan prosessen fra testing til produksjonssetting av nye versjoner kan gi bedre kvalitet gjennom f.eks. etablering av et eget QA-miljø. FvR er allerede i dialog med NHN og SoftPro rundt dette temaet.

Rapportering og analyse: Gjennomføre flere workshops med SoftPro, jobbe videre med datakvalitetsrapportering og lage et system for deling av rapporter som er laget i BI Analytics.

BHM: Fullføre arbeidet med ny klinikkportal (kundeweb for BHM), ny persontjeneste, følge opp forbedringsønsker, engasjere oss i aktiviteter rundt ny bestillingsportal for pasient.

Andre ting vi skal jobbe med: Videreføre arbeid med å redusere antall lokale tilpasninger, rydde i inaktivert- og kassert- statuser, forslag til ny finansieringsmodell for ressurser til FvR.

I tillegg til alt dette har FvR som kjent noen faste forvaltningsoppgaver som du kan lese mer om i vårt mandat.

Leder for BHM-arbeidsgruppen

Inntil ny permanent leder av BHM-arbeidsgruppen er på plass vil Jarle Brønstad lede gruppen midlertidig med god hjelp av Liz Camilla Spakmo som er ny BHM-representant for Helse Midt i FvR.

Adobe Stock

God vinterferie !

*) RKMTU: Regionalt kompetansesenter for samordning av MTU investeringer i Helse Sør-Øst

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *