Nyhetsbrev #25

Publisert 14.mai 2024

Pasientportal på helsenorge.no

Det er startet opp et nasjonalt initiativ med målsetning om å utvikle en løsning på helsenorge.no hvor pasienter skal kunne logge inn og få oversikt over eget utstyr og bestille forbruksmateriell på en enkel måte. BHM-instansene av Medusa håndterer som kjent dette manuelt idag og ideen er derfor å bygge en enkel integrasjon mellom pasientportalen på helsenorge.no og nasjonal Medusa, som begge ligger på Norsk Helsenett.

Et enkelt digitalt alternativ til dagens manuelle telefon- og e-post henvendelser antas å ha en stor gevinst både for brukere og tilbyder av tjenesten, og det er den delen vi ønsker å utvikle. Videre kobling mellom Medusa og underliggende økonomi-, lager- og logistikksystem ligger utenfor denne aktiviteten.

Helsenorge.no/NHN, SoftPro og Forvaltningsrådet støtter en smidig utvikling hvor man i første omgang ønsker å levere en funksjonell minimumsløsning som kan tas i bruk av alle, og deretter stegvis utvikle denne videre. Løsningen er tenkt finansiert gjennom en utvidelse av eksisterende avtaler for drift- og videreutvikling av nasjonal Medusa.

Klinikkportal

BHM-gruppen er i dialog med SoftPro om å utvikle en såkalt «klinikkportal» der tanken er å gi klinikkene mulighet til å bestille MTU og FBM til egne lager, samt legge inn utlånsskjema i Medusa. Altså en «kundeweb»-løsning rettet for BHM. Kravspesifikasjonen er ferdig utarbeidet i samarbeid med SoftPro og vi venter nå på løsningsforslag samt tidsestimat.

Personvernfanen

Som kjent er den tidligere sikkerhetsfanen på utstyr og kode i Medusa nå erstattet med en ny personvernfane. Det som har vært viktig for oss er å få en løsning i Medusa som underbygger Normens veileder for personvern og informasjonssikkerhet på MU. Utfylling av den nye fanen er basert på et sett med maler, og riktig mal velges ut ifra utstyrstypens egenskaper relatert til håndtering av personsensitiv informasjon. Innholdet i malene er nasjonalt utviklet med tanke en enklest mulig registrering og en enhtelig registrering nasjonalt. Når SoftPro om kort tid distribuerer ut de nasjonale malene så vil personvernfanen bli åpnet.

Veileder for utfylling av personvernfanen er allerede publisert her. Vi vil forsøke å holde webinar rundt bruk av fanen etter at den er publisert. Dette er første versjon av personvernfanen og den har begrensninger i f.eks. rapportering og mulighet til å hente ut registrert informasjon på hensiktsmessig måte. Dette jobbes det videre med, og vi mottar gjerne innspill på dine behov.

Har du spørsmål så opprett gjerne en post i brukerforumet.

Ny medusaversjon

Som mange har fått med seg har SoftPro lansert ny versjon av Medusa med flere bugfixer. Se beskrivelse her. Samtidig planlegger NHN å flytte hele medusa-miljøet over på en ny moderne driftsplattform (privat sky). Den aller nyeste bugfix-verjonen som kom i forrige uke testes på den nye plattformen. Sommerfrys hos NHN nærmer seg raskt, men vi har likevel en målsetning om få både ny medusaversjon og moderne driftsplattform i produksjon før sommerferien.

Nasjonale utskriftsformularer

Rundt om på de ulike HF-ene er det mange nesten like versjoner av diverse utskriftsformularer i Medusa. Det gjelder f.eks. PDF-utskrift av utstyr, tilstandsrapport, kassasjonsmelding, følgebrev til ekstern service med flere. En av hovedoppgavene for den nasjonale forvaltningen er å fremme felles prosesser og arbeidsflyt. For å redusere behovet for at alle HF skal måtte teste, vedlikeholde og betale for egne versjoner av disse utskriftene er det igangsatt arbeid for å konsolidere lokale varianter. Det er nå spesifisert en felles nasjonal variant av PDF-dokumentet utskrift utstyr, og denne vil bli disribuert til alle, samtidig som at lokale versjoner blir fjernet. Dette skjer først i TEST slik at hvert HF kan ta stilling til om det fremdeles er reelt behov for en lokal variant.

Norwegian flag

Forvaltningsrådet ønsker dere alle en deilig langhelg med både 17.mai og pinse!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *