Nyhetsbrev #17

Publisert 31.mars 2023

Kundeweb for BHM

Flere og flere BHM har behov for å kunne samhandle med andre avdelinger på sykehuset i Medusa. Vi ønsker at avdelingene skal kunne bruke Kundeweb i Medusa til å bestille varer, se tilgjengelig utstyr, og til å kommunisere med oss. BHM-gruppen jobber sammen med SoftPro for å utvide Kundeweb med funksjoner tilpasset BHM kundeweb-brukeres behov:

  • kunne bestille utstyr og forbruksmateriell til eget lager og til pasienter
  • oversikt over utstyr tilgjengelig for utlån og hvilket utstyr egne pasienter har
  • kunne kommunisere med BHM via sak
  • lesetilgang på pasientutskriften (utstyrsoversikt) til egne pasienter
Nasjonale tooltips

En tooltip er en liten rute med forklarende tekst når brukeren peker/klikker over f.eks. en ledetekst. Den nasjonale arbeidsgruppen «Veiledere og prosesser» jobber for tiden aktivt med å utarbeide tooltips til Medusa, i tett samarbeid med lokale brukere. Første bildet ut vil være bildet «Søk utstyr», siden dette er et av de hyppigst brukte bildene. Etter hvert som regionene enes om greie beskrivelser, vil flere og flere av disse dukke opp i Medusa, som understrekede ledetekster

Ny inaktiv status på utstyr ved uheldige hendelser

Når det oppstår en uheldig hendelse som har, eller kunne ha skadet pasient, tas utstyr normalt ut av bruk mens utredning foregår. For enklere å kunne markere slikt utstyr, har vi lagt til en ny inaktiv status «Inaktiv – Karantene» Når utstyr er satt i karantene og inaktiveres skal årsak til karantenen skrives i feltet «Kommentar».

Bruk av UDI ved registrering av nytt utstyr

Typeskilt inneholder i økende grad UDI-kode på nytt utstyr. Det er laget en kort video som forklarer bruk av UDI-feltet i Medusa. Videoen er et utdrag fra en pågående produksjon av e-læring «Introduksjon til Medusa» som gjøres i Helse Midt. Etterhvert som UDI-informasjon nå kommer på stadig flere NKKN-koder er denne funksjonen spesielt effektiv ved registrering av nytt utstyr. Videoen kan du se her.

Kartlegging av behov for kvalitetsmålsrapport

Vi har ambisjoner om å få laget en kvalitetsmålsrapport som hvert HF skal kunne bruke for å måle datakvalitet på enkelte felter i egen database. Behovskartlegging foregår gjennom de regionale forvaltningsrådene. Målet er at rapporten skal vise kvalitet på både nyregistreringer og på historiske data i Medusa, og med mulighet for å drille ned for å finne dataene som trekker kvaliteten ned. Om du har spørsmål eller forslag til spesielle felter som ditt HF vil ha nytte av å måle kvaliteten på så kontakt nærmeste superbruker, regionalt forvaltningsråd eller legg inn en post i brukerforumet.

Status 7.01

Som nevnt i forrige nyhetsbrev er vi ikke fornøyd med den nyeste bugfix som ligger i testmiljøet. Det gjelder spesielt treghet ved enkelte operasjoner i pasient/logistikk funksjonen. SoftPro har nylig laget en oppdatering som nå testes ut og om alt går etter planen vil Medusa 7.01 bli lagt i produksjon i slutten av april (uke 17).

Kosmetiske endringer på dokumenttyper

Det er ønskelig med godt og konsistent norsk språk i brukergrensesnittet til Medusa, og færrest mulig forkortelser, så teksten blir lett å forstå. Med bakgrunn i dette har navna på fire av dokumenttypene i Medusa nylig blitt oppdaterte:

  • «Anskaffelse – Krav. spek. » -> «Anskaffelse – Kravspesifikasjon»
  • «Informasjonssikkerhet – Taushetserklæring» -> Informasjonssikkerhet – Taushetserklæring» (kun bindestreken som er endret)
  • «Pasient – EMU kontroll» -> «Pasient – EMU-kontroll»
  • «Pasient – Øverføring» -> «Pasient – Overføring»
Lotus Head / Wikipedia

Forvaltningsrådet ønsker dere alle en riktig god påske!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *