Nyhetsbrev #19

Publisert 30.juni 2023

Nasjonal Medusa på MTF landsmøte

Også i år fikk vi i forvaltningsrådet anledning til å eksponere oss selv og arbeidet vårt på MTF landsmøtet. Vi fikk vist frem noe av det som foregår nasjonalt rundt BHM i Medusa, og vi fikk presentert den nasjonale forvaltningen, fellesdatabasen, NKKN og hva vi gjør sammen med Softpro på vidrereutvikling av Medusa. I år hadde vi også en egen informasjonsstand hvor vi kunne svare på spørsmål og demonstrere fellesdatabasen og NKKN.

Vi er godt fornøyd med vår eksponering! Presentasjonene til Hanne Waaberg og Thomas Herland kan du se her.

Treghet i Medusa

Som kjent oppleves det sporadisk treghet, ustabilitet og «timeout» i Medusa. For å bidra i feilsøking har alle blitt oppfordret til å melde inn alle slike situasjoner når de oppstår. I uke 25 utvidet NHN kapasiteten på databaseplattformen, og basert på informasjon i databaselogger samt ingen nye innmeldte saker ser det foreløpig lovende ut. Det er også satt på mer detaljert logging i systemet og NHN vil sammen med SoftPro analysere disse loggene i nær fremtid for å avdekke flere «flaskehalser» som kan gi treghet.

Sørlandet, Haraldsplass og Revmatismesykehuset

Sørlandet sykehus, Haraldsplass og Revmatismesykehuset har en ting til felles: alle har startet innføringsprosjekter for å gå over til nasjonal Medusa! Alle har planlagt overgang etter sommerferien, og vi er glade for at vi stadig nærmer oss målsetningen om at alle helseforetak som bruker Medusa i Norge blir del av denne nasjonale forvaltningen.

Regionale nyheter

Medusa-ERP integrasjon i Helse sør-øst: En arbeidsgruppe utnevnt av SMETT (med-tek ledere i HSØ og regional systemeier for Medusa) har fått i oppdrag å utarbeide en bestilling av integrasjon mellom Medusa og regional ERP-løsning (lager,bestilling,logistikk m.m.). Bestillingen vil ta utgangspunkt i integrasjonen som har vært i bruk i Vestre Viken HF siden 2018. Målet er at eksisterende funksjonalitet i størst mulig grad skal kunne gjenbrukes i alle HF i regionen, og at videreutvikling og forvaltning av løsningen etableres på regionalt nivå.

MTU sporing i Helse sør-øst: Den regionale anskaffelsen av en sporingsløsning basert på GS1-standarder for identifisering har lagt tilrette for at flere foretak nå starter opp pilot-prosjekter for sporing av bl.a. MTU. Det vil være en felles regional forvaltet integrasjon mot Medusa. Oslo universitetssykehus skal teste ut MTU-sporing på Radiumhospitalet, Vestre Viken HF er igang med MTU-sporing på Bærum sykehus. Ahus og Sørlandet sykehus har tilsvarende planer.

Løsningen støtter pr. nå passiv RFID-teknologi (se bildet med MTU påført RFID-brikke). Det er lagt til rette for at man senere skal kunne koble på teknologier for aktiv sporing (Wifi, BLE m.m.)

Siemens teamplay fleet i Helse nord og Helse vest: Integrasjon mellom Medusa og Siemens teamplay fleet skal tas i bruk i Helse nord- og Helse vest databasene. Den tekniske løsningen er allerede etablert nasjonalt og er i bruk på St.Olavs hospital. Mer info om løsningen finner du i dette webinaret

Nå tar forvaltningsrådet en velfortjent sommerferie og vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *