Kategori Nyhetsbrev

Nyhetsbrev #4

Publisert 21.mai 2021 Fremtidens nomenklatur NKKN er som kjent det norske nomenklaturet som helt siden 1990-tallet har vært brukt som kodeverk for angivelse av bl.a. utstyrsgrupper og utstyrstyper for MTU. Systemet er godt integrert i Medusa med bl.a. automatisk innsending…

Nyhetsbrev #3

Publisert 18.mars 2021 En stor milepæl er nådd: Nasjonale søk i Medusa! Den første utgave av fellesdatabasen gir deg mulighet til nasjonale søk på utstyr, arbeidsordre, varer/reservedeler, PV og eksterne avtaler. Som nevnt i nyhetsbrev #1 har utviklingen i Covid-19…

Nyhetsbrev #2

Publisert 11. februar 2021  SoftPro videreutvikler avtalemodulen i Medusa   Forvaltningsrådet har en viktig oppgave i å påvirke SoftPro sine utviklingsplaner med innspill til satsningsområder som vi mener er viktig for de fleste av oss på lengre sikt. Vi har…

Nyhetsbrev #1

Publisert 20. januar 2021 Løser Medusa Korona? Nei dessverre, men tilgang til nasjonale data i Medusa kan gi stor nytte. 2021 vil bli en milepæl for Medusa i Norge. 2021 blir året der alle på felles Medusa-plattform endelig får tilgang…