Nyhetsbrev #3

Publisert 18.mars 2021

En stor milepæl er nådd: Nasjonale søk i Medusa!

Den første utgave av fellesdatabasen gir deg mulighet til nasjonale søk på utstyr, arbeidsordre, varer/reservedeler, PV og eksterne avtaler. Som nevnt i nyhetsbrev #1 har utviklingen i Covid-19 situasjonen forsterket nytteverdien gjennom nasjonale søk på tilgjengelighet av relevant utstyr og varelager.
Fellesdatabasen er nå åpen for alle med brukertilgang i Medusa. Det er allerede gjennomført to informasjonsmøter med målgruppe alle regionale forvaltningsråd. Det kommer flere informasjonsmøter for andre målgrupper som beslutningstakere, superbrukere og vanlige brukere.
På informasjonsmøtene demonstreres viktige og konkrete nytteverdier. Forbedret økonomi, økt pasientsikkerhet og bedre beslutningsstøtte er sentrale effektmål. Nasjonale søk gir blant annet gevinster innenfor oppslag på utstyrspark, god registreringspraksis og forvaltning, beslutningsstøtte/ledelse, innsyn i arbeidshistorikk, feilretting, andres utstyrserfaringer, vedlikeholdsplaner, kompetanse og anskaffelser. Etter hvert kan fellesdatabasen åpne for mer avansert statistikk og analyse.

Slik søker du i fellesdatabasen

Du bruker de samme vanlige søkebildene for søk på utstyr, arbeidsordre, varer og PV som før. Ved siden av «Søk» knappen er det lagt inn en ny knapp for «Søk nasjonalt». Den knappen tar dine søkebegreper over i fellesdatabasen og utfører det samme søket der.

Datakvalitet og NKKN

God datakvalitet en forutsetning for en vellykket deling av informasjon. Presise og sammenliknbare søkeresultater forutsetter en felles referanse. I Norge er det NKKN (Norsk Klassifisering, Koding og Nomenklatur) som gir oss den referansen. Det er altså bare utstyr med nasjonale NKKN-koder – og dette utstyrets historikk – som er søkbart, derfor bør alle foretak tilstrebe høy andel av MTU med NKKN-kode i Medusa. Det finnes en god veileder for blant annet hvordan søke om NKKN-koder. Monitorering av datakvalitet blir en viktig oppgave i forvaltningsrådets videreutvikling av fellesdatabasen.

All informasjon deles ikke

Alle foretak som er del av nasjonal Medusa bidrar i fellesdatabasen. Informasjon som ikke skal deles blir fjernet ved overføring fra lokal til felles database. Det gjelder blant annet priser, signaturer og mulig sensitivt innhold i fritekstfelter. Inntil videre er det bare arbeidsordrer etter innføring av Medusa i respektive foretak som deles. Dokumenter deles ikke, men det er mål om å få etablert deling av enkelte dokumenttyper i løpet av året.

Dersom du finner informasjon du mener ikke burde vært delt: Ta kontakt med forvaltningsrådet eller direkte til foretaket informasjonen kommer fra. Er dataene fra egen database kan du gjøre endringer lokalt, så blir fellesdatabasen oppdatert innen et døgn.

FvR forbedrer Medusa og bygger stein for stein:

Under finansiell status på utstyr er det nå lagt inn valg for «Dekket av bruk/materiell» for å tagge utstyr hvor leverandører har sin vesentlige inntjening gjennom salg av forbruksmateriell til utstyret.

Dagens tips:

Bruk «Import utstyr» funksjonen for å masse-oppdatere utstyr basert på en Excel-fil.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *