Nyhetsbrev #4

Publisert 21.mai 2021

Fremtidens nomenklatur

NKKN er som kjent det norske nomenklaturet som helt siden 1990-tallet har vært brukt som kodeverk for angivelse av bl.a. utstyrsgrupper og utstyrstyper for MTU. Systemet er godt integrert i Medusa med bl.a. automatisk innsending av nye typeforslag m/bilder (NKKN-temp) ved registrering av MTU som ikke finnes i NKKN fra før.

Siden NKKN ble etablert for ca. 25 år siden har mange nye behov kommet til. I 2019 ble det startet opp et initiativ med navn «fremtidens nomenklatur». Frem til nå har dette arbeidet vært lavt prioritert, men nå har en ny arbeidsgruppe i FvR gjenopptatt saken! Målet er å samle behovene i en spesifikasjon for et nytt nomenklatur. Ulike interessenter i Norge vil bli involvert i denne kartleggingen. Arbeidet vil omfatte både krav til innhold (hvilke datafelter) og omfang (både MTU, MU og annet?) og ta stilling til eventuelt samarbeid eller integrasjon med andre nomenklaturer. Finansiering og drift/forvaltningsmodell vil også være sentralt tema i prosjektet.

Det som er sikkert, er at vi skal ta hensyn til EUDAMED som kommer i 2022, vi ønsker oss en frittstående, uavhengig løsning med en smidig og forenklet søknads- og behandlingsprosess. Det er forventet en anbefaling til Systemeierstyret for Medusa i løpet av 2021. Inntil ny løsning er på plass er det viktig å støtte opp om nåværende NKKN-løsning og sørge for at en størst mulig andel av MTU i Medusa er registrert med NKKN-kode!

Vilkår for bruk av fellesdatabasen

Det er oppdatert tekst for «vilkår for bruk» (terms and conditions) for Medusa fellesdatabase. Ny tekst finner du på forsiden av fellesdatabasen, samt i veilederen som du finner her

Hvem er tilsluttet nasjonal Medusa ?

Som kjent er det kun foretak som er del av nasjonal Medusa forvaltning som bidrar med informasjon i fellesdatabasen. Her er en oversikt:

Helseforetak på nasjonal Medusa: Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Helgelandssykehuset, Helse Møre og Romsdal, St. Olavs Hospital, Helse Nord-Trøndelag, Helse Fonna, Helse Førde, Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus (MTA), Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Innlandet.

Helseforetak under innføring: Helse Stavanger, Helse Bergen (høsten 2021) og Sykehuset Østfold (BHM).

Helseforetak uten kjente innføringsprosjekt: Nordlandssykehuset, Sunnaas sykehus, Sykehuset Telemark, Sørlandet sykehus, Vestre Viken, Oslo universitetssykehus (BHM) og Sykehuset Østfold (MTA)

Feil og supportsaker skal ikke meldes direkte til Softpro

Akutte driftsproblemer i produksjon skal alltid meldes til Norsk Helsenett (NHN) kundesenter, enten på mail kundesenter@nhn.no, eller på telefon 24 20 00 00. NHN koordinerer med SoftPro eller andre ved behov. Man bør alltid gjennomføre en egen feilsøking først, Se Sjekkliste ved feil i Medusa og innmelding av feil.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *