Nyhetsbrev #1

Publisert 20. januar 2021

Løser Medusa Korona?

Nei dessverre, men tilgang til nasjonale data i Medusa kan gi stor nytte.

2021 vil bli en milepæl for Medusa i Norge. 2021 blir året der alle på felles Medusa-plattform endelig får tilgang til en stor del av hverandres data via Nasjonal database. Tilgangen vil etter planen aktiveres tidlig i første kvartal.

2020 har vært en stor utfordring for mange i forhold til Covid-19. Medusa forvaltningsråd har vært i kontakt med enkelte av dere for å få informasjon om kontaktpersoner og detaljer i forhold til utstyr som er sentralt i behandling av pasienter med Covid-19. Tross vaksiner på vei, frykter mange betydelig smittespredning på nyåret.

Ny smittetopp kan medføre at MedTek-avdelinger blir betydelig berørt. Egne ansatte kan bli syke eller må være i karantene. I tillegg vil man kunne oppleve at alt MTU for intensivbehandling er i drift samtidig. Det er da sannsynlig at personell med redusert kompetanse på utstyret vil måtte bidra. Dermed er det enda mer nyttig enn før å ha tilgang til andres erfaring i hvordan feil kan løses. Det vil også kunne være nyttig å se hvilke sykehus som har samme utstyr og hvor man kan forvente å få tak i reservedeler som leverandør ikke kan skaffe raskt. Nasjonal database vil gi innsikt i alt dette. MEN, det er et stort men:

Det er bare utstyr som er tilknyttet NKKN-kode som deles i Nasjonal database. Det betyr at du ikke får tilgang til andres løsningstips beskrevet i arbeidsordrer før du får koblet ditt utstyr mot NKKN. Ei heller får andre HF tilgang til ditt HFs erfaring med utstyr dersom det ikke er koblet mot NKKN.

Det er derfor viktig at alle HF raskest mulig sjekker at utstyr relatert til Covid-19-behandling er koblet mot NKKN-koder. Utstyr med lokale koder må endres til korrekt NKKN-kode.

Om korrekt NKKN-kode ikke finnes etablerer du midlertidig NKKN-kode (NKKN temp) og knytter utstyret til denne.

Medusa forvaltningsråd (FvR) har i 2020 bidratt betydelig for å øke hastighet for gjennomføring av NKKN-registreringer. Flere av dere har nok opplevd frustrasjon over at det dels har tatt svært langt tid fra koder blir meldt som NKKN (temp) til koder blir godkjent som NKKN. Denne tiden vil nå med større fokus på NKKN gradvis synke. Samtidig vil det fokuseres spesielt på utstyr som typisk er involvert i håndtering av Covid-19.

Sjekk forekomst av utstyr på lokal kode slik:

  • Under venstre kolonne i Medusa velger du Grunnregistre og Koder. Du får da opp et søkevindu.
  • I nedtrekksmeny for kodestandard velger du «lokal» eller tilsvarende valg for lokal kode. Trykk Søk.
  • I valg for Vis maks i søkeresultat velger du «Alle» og trykker igjen Søk.
  • Under Utskrift velger du «Utstyr statuskode». Du får nå opp en tabell med ulike koder.
  • Under diskettsymbol i menyvalg velger du Excel i nedtrekksmeny
  • I Excel velger du bort rader med forekomst 0 i kolonne G «Antall aktive».
  • Velg aktuelle utstyrsgrupper i kolonne C. For Covid-19 vil dette blant annet kunne være «Ventilator», «Anestesiapparat», «Dialyse», «Infusjon, pumpe». «Overvåking, transportabel», «Overvåkning, sengeenhet», «Overvåkning, sentral» osv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *