Nyhetsbrev #7

Publisert 29.oktober 2021

Medusa versjon 7 er tilgjengelig i test

Da er endelig Medusa versjon 7 tilgjengelig i test! Medusa har fått en betydelig ansiktsløftning, og flere nye etterlengtede funksjoner er på plass. I tillegg er det endringer i databasestrukturen som i følge SoftPro skal gjøre det raskere å få inn nye endringer senere. Du finner mer informasjon om Medusa 7 her.

Vi oppfordrer alle til å prøve ut Medusa i testmiljøet for å bli best mulig forberedt på overgang til Medusa 7. Alle kan melde inn og diskutere funn og observasjoner i brukerforumet, under testing av nye medusa-versjoner. Dette anbefales for å få innsikt i om saken bør meldes inn til leverandøren som feil i produktet, feil i lokalt oppsett eller om du har misoppfattet funksjonaliteten.

Åpenbare feil som oppdages meldes inn via regional forvaltningsgruppe eller direkte til forvaltningsrådet. Vi følger også med på brukerforumet og fanger opp eventuelle funn av feil derfra. Vi registrerer alle feil i Medusa 7 fortløpende på vår egen supportside, under kategorien «Oppgradering» og «feil i test» Derfra blir sakene fulgt opp av SoftPro eller NHN. Med bakgrunn i feil vi har meldt inn så langt, så kommer den første «bugfix»-utgaven av versjon 7 i løpet av uke 44 i følge SoftPro.

Vårt håp har vært å få lagt Medusa 7 i produksjonsmiljøene før jul i år. Men i forhold til mengden av endringer i produkt og brukergrensesnitt, samt erfaring med stabiliteten så langt, så ser vi dessverre ikke bort fra at testperioden blir forlenget til over nyttår.

NNB Seminaret 2021

3. og 4. november holder Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler sitt årlige nasjonale seminar på Olavsgaard. Dette er den viktigste møteplassen for oss som jobber med behandlingshjelpemidler i Norge. Medusa forvaltning er på agendaen: «Nasjonal Medusa for BHM – og hva er nytt i versjon 7»

Regional forvaltningsgruppe i Helse Nord

I Helse Nord er Finnmarkssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF brukere av Medusa. Nordlandssykehuset HF er det eneste HFet som mangler, og det kan se ut til at de kommer inn i 2022.

I mai 2021, ble det i Helse Nord ansatt 2 regionale systemforvaltere for Medusa. Minoo Javidifar for Medusa MTA, og Trond Ove Svendsen for Medusa BHM. Minoo har medisinsk teknisk utdannelse fra sitt hjemland, mens Trond Ove kom fra stilling som system- og kursansvarlig for arkivsystemet Elements, ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Før de 2 systemforvalterne ble ansatt, var det felles månedlige regionale forvaltningsrådmøter med MTA og BHM, hvor alle HF var representert. Totalt er det 14 personer med i det regionale forvaltningsrådet. Etter sommerferien er frekvensen endret til hver 14. dag.

I tillegg er det i høst etablert små grupper for både MTA og BHM, som har til hensikt å samkjøre test av Medusa 7.0. En slik gruppe ledes av systemforvalter, og består ellers av en person fra hver lokasjon/foretak. Allerede etter noen få møter, har vi konkludert at dette skal vi fortsette med, også etter at vi er ferdige med test av Medusa 7.0. En slik gruppe er perfekt for utveksling av tips, triks og erfaringer mellom lokasjoner/foretak. Vi har tro på at dette på sikt vil bidra til at vi får 4 HF i samme base som har tilnærmet samme forståelse av hvordan Medusa skal benyttes.

Personvern og informasjonssikkerhet

Det er igangsatt nasjonalt arbeid for å tilrettelegge Medusa for den nye Normen-veilederen innenfor personvern og informasjonssikkerhet på MU. Det er en målsetning at Medusa skal kunne brukes til å holde oversikt over utstyr som vil kreve ROS og/eller DPIA, samt ivareta dokumentasjon på det er utført, samt rapportere på hvilke utstyr som mangler ROS/DPIA der hvor det er påkrevet. Løsning vil samtidig forbedre støtten som Medusa har for å kunne brukes som protokoll for databehandlinger i forbindelse med GDPR-personvernforordningen artikkel 30.

Nye dokumenttyper

Som kjent er valgene for dokumenttype i Medusa nasjonalt styrt. Nylig har FvR bestemt to nye dokumenttyper. Den første er «Varsel – sårbarhetsmelding» som er ment brukt på dokumenter fortrinnsvis fra IKT-leverandører ved varsling om mulig sårbarhet på utstyr. Den andre er «Varsel – Viktig informasjon» som kan brukes på dokumenter som beskriver annen viktig informasjon knyttet til utstyr. Begge dokumenttypene egner seg på kodenivå. I tillegg er dokumenttypen «Service – Sikkerhetsmelding» endret til «Varsel – sikkerhetsmelding».
I forbindelse med videreutvikling av fellesdatabasen vil vi ha en bredere gjennomgang av alle dokumenttypene, konsolidere, og avklare hvilke dokumenttyper som skal kunne deles nasjonalt. Du kan lese mer om dokumenttyper i veileder for dokumenter.

Ny «Finansiell status» i utstyrsbildet

Nedtrekksmenyen «Finansiell status» på utstyrsbildet vil få et nytt valg «Kjøpt – pris inkludert i hovedenhet». Hensikten er å kunne markere spesifikt på utstyret i tilfeller hvor innkjøpsprisen er inkludert i pris angitt på et annet utstyr, fortrinnsvis på hovedenheten innenfor samme anlegg i Medusa. Så snart veileder er oppdatert vil valget bli tilgjengelig.

Bruk brukerforumet!

Til slutt minner vi igjen om Medusa brukerforum som du finner her: https://medusaforvaltning.no/brukerforum

Ha en fortsatt fin høst

og husk refleks 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *