Nyhetsbrev #12

Publisert 28. juni 2022

Teams-møter med «erfaringsutveksling» i Medusa

For å nå ut til flere brukere – og spesielt til de som ikke er med i nasjonalt eller regionalt forvaltningsråd – planlegger vi å invitere til teams-møter hvor ulike temaer kan tas opp. Hensikten med møtene vil være erfaringsutveksling i en uformell setting. Vi kan følge opp konkrete spørsmål fra brukerforumet, men vi kan også ta opp andre temaer som kanskje ikke egner seg for et web-basert forum.

Vi ønsker å sette opp det første teams-møtet allerede i september, og det avhenger av du gir oss dine spørsmål eller forslag til temaer. Meld dem inn her.

Nasjonal Medusa på MTF landsmøte i Kirkenes

Forvaltningsrådet ble tildelt to fagsesjoner under MTF sitt landsmøte i Kirkenes. Vi fikk presentert noe av det som foregår nasjonalt rundt BHM i Medusa, og vi fikk presentert litt av den nasjonale forvaltningen generelt, fellesdatabase, nomenklatur og utvikling. Vi er veldig fornøyd med vår eksponering, og vi har mottatt gode tilbakemeldinger! Presentasjonene til Hanne Waaberg og Thomas Herland kan du se her.

Hvordan gikk Medusa 7.0 utrullingen?

For mer enn seks måneder siden fikk vi første versjon av Medusa 7 i test. Dette var en stor oppdatering. Visuelt var det en del endringer, men de største forandringene ligger bak skallet. SoftPro har endret mye på databasestrukturen og like mye i scriptingen av Medusa. Det ble funnet en god del feil under testing både av Medusa som produkt men også i de nasjonale og lokale integrasjonene vi har. Disse er å betrakte som ferskvare, og må bestilles på nytt når store endringer blir utført i Medusa. Etter fem bugfix oppdateringer var vi klare til å oppdatere produksjonsmiljøet. Rett etter dette fikk vi bugfix oppdatering 6, og nå venter vi på nummer 7.

Stabilitet i produksjonssystemet har høyeste prioritet. Alle lokale og regionale databaser må derfor gjennomgå omfattende testing hver gang Medusa blir oppdatert. Alle feil må systematisk registreres og følges opp. Dette er veldig ressurskrevende for oss som kunde. Forvaltningsrådet vil derfor foreta en evaluering av den siste oppgraderingen i samarbeid med Softpro og NHN.

Helse Bergen på Medusa!

Anja Reinholdtsen forteller:

Spenningen var stor tirsdag formiddag den 24.mai da Helse Bergen MTA ble implementert i Helse Vest MTA sin database. Ville hele Helse Vest MTA bli uten Medusa i mange timer, eller ville det går bra?

Det gikk over all forventning! Resten av Helse Vest MTA var tilbake i drift før kl 09:00 tirsdag 24.mai, og Helse Bergen gikk på luften kl 11:00

99% av all data fra Merida var kommet rett over til Medusa. Utfordringen var å finne informasjonen igjen. Men det gikk også fint. Grundig opplæring over lang tid, repetisjon/spørretime hver dag de to første ukene og Medusa for dummies veiledere gjorde at brukerne fikk hjelp til det de lurte på. Mange fant ut av funksjoner selv ved bruk av metoden – Trykk og se hva som skjer.

Bestillingsintegrasjonen mot SAP var på plass fra dag én, men vi valgte å ta den i bruk etter pinse.

Nå holder vi på å få inn arbeidsflyter for sak, AO, registrering og kassering. PV tar vi til høsten.

Den største utfordringen har vært å tenke «medusisk» og å forholde seg til at all data i Helse Vest vises på mange søkebilder. Men vi begynner å finne smarte søkekriterier og bruker % flittig.

Se også prosjektleder Leif Øyvind Naglestad sitt innlegg: Medusa-innføringen i Helse Vest.

Sommeroppgave med rydding i lokale koder

Forvaltningsrådet har laget en «sommeroppgave» til de som kanskje har noe ledig tid i sommer. Vi har jo et langsiktig mål om flest mulig utstyr på NKKN-kode, og her kan man plukke ned noen lavt hengende frukter! Vi har laget en oversikt over alle lokale koder i hvert HF, og med forslag til en enkel konvertering dersom utstyrstypen allerede har en kjent NKKN-kode. Ta kontakt med din nærmeste representant i regionalt eller nasjonalt forvaltningsråd for mer informasjon, veileder og oversikt for ditt HF. Eller spør i brukerforumet!

Forvaltningsrådet ønsker dere alle en riktig god sommer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *