Nyhetsbrev #10

Publisert 6. april 2022

Medusa 7.0

Utrulling i produksjonsmiljøene nærmer seg sakte men sikkert! Men vi er ennå ikke helt fornøyd og krysser fingrene for at vi får inn Medusa 7.0 før sommeren.

Den nye versjonen av Medusa er som kjent kraftig forsinket, men det går framover. Bugfix 7.00.03 er nå i testmiljøene. Før vi bestemmer oss for å gå live nasjonalt venter vi på bugfix 7.00.04, som etter planen vil komme til oss kort tid etter påske. Om alle kritiske feil da er rettet så vil Medusa 7.0 være på plass i produksjonsmiljøene i starten av mai.

Forsinkelsen får konsekvenser for tidsplanen til Medusa-innføringen i Helse Bergen. Der ønsker man Medusa 7.0 i produksjon nasjonalt i ca. 2 uker før de selv går over. Det planlegges for en samtidig MTA- og BHM-innføring i siste halvdel av mai, som vil være siste mulighet før sommerferien.

Se tidligere nyhetsbrev, opptak av webinarer og release dokumentasjon for mer info om Medusa 7.0.

Videre arbeid med «fremtidens nomenklatur»

De grunnleggende behovene i et nytt nomenklatur ble kartlagt gjennom 2021, og det ble identifisert flere funksjoner som – ved å bli forvaltet og distribuert gjennom nomenklaturet – vil gi økt nytteverdi nasjonalt. I Norge er vi i en særstilling ved at vi både har en nasjonalt organisert forvaltning av Medusa og kodeverk samt en felles utstyrsdatabase.

I tiden fremover har Systemeierstyret gitt oss i oppdrag å estimere kostnadene og verdien av gevinstene ved de ulike alternativene som ble presentert i forrige nyhetsbrev. Det langsiktige målet er ett felles skandinavisk nomenklatur som ivaretar både norske og skandinaviske behov.

Men nå er det uansett gode gamle NKKN som gjelder! NKKN har kommet i en vesentlig bedre situasjon gjennom de siste årene. Vi har en nasjonal gruppe som behandler søknader og vi har gjort tekniske forbedringer på løsningen og i integrasjonen med Medusa. Vi kan derfor ta den tiden som er nødvendig for å fatte den rette beslutningen for fremtiden.

Veiledere og opplæring

Forvaltningsrådet skal kartlegge behovene for opplæring i Medusa og samtidig finne ut i hvilken grad hvert enkelt HF får dekket sine opplæringsbehov. Arbeidsgruppen for veiledere og prosesser har hovedfokus på å holde nasjonale veiledere oppdatert, men veiledere dekker jo bare en liten del av behovet. Vi antar at det kan være et potensial for nasjonalt gjenbruk av opplæringsopplegg, og vi vil avklare muligheten for å tilpasse og tilgjengeliggjøre lokale kurs/kursmateriell eller e-læringskurs for nasjonal bruk. Kan personer i et HF inviteres til interne Medusakurs i et annet HF om de har kapasitet? Kan vi dele opptak av kurs/webinarer? Har noen utviklet en gjenbrukbar opplæringspakke for nybegynnere?

Kartlegging av bruken av NKKN-koder

Det er ca 530.000 utstyrsregistreringer i fellesdatabasen vår, og som kjent er det bare utstyr med NKKN-kode som får innpass der. Vi kan øke nytteverdien av fellesdatabasen vesentlig ved at mest mulig utstyr tilordnes en NKKN-kode. Forvaltningsrådet skal kartlegge bruken av NKKN-koder i alle foretak, og finne ut hvor mye utstyr vi går glipp av. Dernest blir det å lage en handlingsplan der vi med minst mulig ressursbruk lokalt kan få tilordnet NKKN-kode på alt relevant utstyr. Det antas å være en stor utbredelse av lokale koder som har en NKKN-ekvivalent, og ved å kartlegge slike kandidater kan vi effektivt endre disse uten å opprette nye NKKN-koder.

Oppgradering av Bring-integrasjonen

Bring integrasjonen er en felles kundetilpasning for det norske BHM-miljøet. Den nasjonale transportavtalen mellom Bring og Sykehusinnkjøp ble fornyet den 1.februar 2022 og Bring integrasjonen i Medusa blir oppdatert med nye tjenester og nye tjenestenavn. BHM gruppa har benyttet anledningen til å spille inn flere forbedringer i Bring integrasjonen, blant annet

  • Mulighet for å inaktivere forsendelsestyper.
  • Mulighet for å sortere forsendelsestyper, endre rekkefølge, samt sette en favoritt som standard, på brukernivå.
  • Snarvei til de forskjellige Bring forsendelsestypene, slik at den som oppretter LO setter forsendelsestype.
  • Snarvei til Sporing.
  • Favoritt stjerne på Tildelt gruppe/ person.
  • Oppdatering av nye tjenestenavn.

Softpro jobber med løsningsforslag, hvor noe vil være produktutvikling og noe vil være kundetilpasninger.

Siemens Teamplay fleet og Medusa

SoftPro og Siemens har utviklet en integrasjon mellom Siemens Teamplay fleet og Medusa. Løsningen har vært testet ut på St. Olavs hospital (MTA) siden sommeren 2021. Dette er spesielt nyttig for HF som allerede bruker Siemens sin portal ved at feilmeldinger og informasjon om utstyr kan flyte mellom systemene. Opptak av SoftPro og Siemens sin presentasjon av løsningen finner du her: Siemens Teamplay fleet og Medusa – Nasjonal Medusa forvaltning

Ny leder for regional forvaltningsråd i HSØ

Hågen Kyllo fra Oslo universitetssykehus (MTA) er ny leder for regionalt Medusa forvaltningsråd i Helse Sør-Øst. Han har lang erfaring med arbeid i nasjonalt forvaltningsråd og er også en sterk bidragsyter i flere arbeidsgrupper nasjonalt.

Bruk brukerforumet!

Til slutt minner vi i om Medusa brukerforum som du finner her: https://medusaforvaltning.no/brukerforum Uansett hva du lurer på rundt Medusa så er dette et et bra sted å begynne 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *