Nyhetsbrev #14

Publisert 30.oktober 2022

Treghet i Medusa – hva skjer?

Etter overgang til Medusa 7 før sommeren har mange medusabrukere inntrykk av at Medusa oppfører seg tregere, og noen opplever timeout på enkelte funksjoner. Forvaltningsrådet (FvR) har derfor tatt initiativ overfor NHN, SoftPro og regionale IKT-leverandører for å systematisere feilsøkingen. Det er kanskje ikke en enkelt årsak, men flere ulike parametere som i kombinasjon gir økt treghet, derfor er feilsøking vanskelig. Noen eksempler:

 • Noen opplever at Medusa går tregere utover dagen, andre ikke. For noen hjelper det å restarte nettleseren.
 • De som jobber hjemmefra opplever ikke nødvendigvis treghet mens andre gjør det. Funksjoner som oppleves tregt noen steder i landet fungerer ok andre steder.
 • PV-listen på forsiden av Medusa gir ofte treghet.
 • Medusa 7 gir mulighet for større søkeresultat («list alle») som standard ved listevisninger, og det kan gi lengre responstider og mer belastning på systemet.

I uke 44 planlegger NHN å oppgradere til en ny bugfix av Medusa (7.00.07) som har flere rettelser. Sammen med den nye versjonen vil NHN starte opp og koordinere feilsøking på en mer systematisk måte, og det er utarbedet en sjekkliste/spørreskjema til bruk ved innmelding av feil. Informasjon om dette vil komme fra FvR via de regionale forvaltningsgruppene.

Erfaringsutvekslingsmøter

Som annonsert i tidligere nyhetsbrev har FvR bedt om forslag til ønskede temaer for uformelle erfaringsutvekslingsmøter. Det har dessverre kommet veldig få tilbakemeldinger. Det er derfor bestemt at vi nasjonalt ikke arrangerer slike erfaringsutvekslingsmøter nå, men at det inntil videre overlates til de regionale forvaltningsrådene å arrangere slike møter ved behov. Basert på erfaringer regionalt, vil vi vurdere å løfte det nasjonalt senere.

Oppdaterte ICD-koder

I Norge brukes den 10. versjonen av ICD-kodeverket, ICD-10. I begynnelsen av oktober ble dette oppdatert i alle Medusa-BHM databaser.

I BHM er ICD-10 kode obligatorisk ved rekvirering av et behandlingshjelpemiddel og ved å legge dette inn i Medusa, kan vi koble MTU mot ICD-10. Slik kan vi for eksempel se om en pasient med diagnosen Søvnapné behandles med CPAP eller med Bittskinne.

Om ICD-kodeverket:

ICD-kodeverket er den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Spesialisthelsetjenesten bruker ICD-10 til å rapportere diagnoser og kontaktårsaker til Norsk pasientregister. I Norge er det Direktoratet for e-helse som drifter, vedlikeholder og utvikler ICD-kodeverket. Det oppdateres årlig med nye koder, endring i ordlyd, etc.

Ny ekstern avtalekategori for programvare og IT

I avtalemodulen har vi lagt til en ny avtalekategori, «Ekstern avtale – Programvare og IT».
Bakgrunnen er ønske om å kunne registrere avtaler som HF-ene har på programvarelisenser på en slik måte at de blir søkbare i Medusa.

Medusa brukermøte i Malmø

25. og 26. oktober inviterte SoftPro sine Nordiske kunder til brukermøte i Malmø. Til stede var representanter fra Sverige, Danmark, Finland, og Norge. Programmet besto av ulike workshops med våre nordiske kollegaer, presentasjon av Softpro sine arbeidsmetoder, framtidsplaner, norsk forvaltning med mer:

 • Høydepunkter i Medusa versjon 7
 • Provider – Nye integrasjonsmuligheter mot eksterne system
 • Informasjonssikkerhet
 • Bruk av data-analyse og BI Analytics
 • Tema i neste versjon ble presentert med oppfordring om å komme med innspill tidlig i utviklingsfasen, bl.a. avtalehåndtering, Medusa mobile, Lager og artikkel, kundeweb, PV, informasjonssikkerhet og drifts-status på utstyr.

Lærerikt, inspirerende og interessant for de som var heldige å være til stede. Spesielt artig å notere seg at mange av utviklingsplanene Softpro presenterte for kommende versjoner er basert på innspill fra Forvaltningsrådet, Innovasjonsgruppa og BHM gruppa. Stor takk til Hanne Waaberg som holdt et strålende innlegg om vår nasjonale felles forvaltning av Medusa!

Noen nasjonale dokumenttyper forsvinner

Som nevnt i forrige nyhetsbrev er det gjort en kartlegging av dokumenttyper. Følgende dokumenttyper blir fjernet, og er nå foreløpig inaktivert:

 • Korrespondanse – Notat
 • Korrespondanse – Advarsel
 • Anskaffelse – Innkjøpsprotokoll
 • Service – Maskinoppsett

De som bruker disse dokumenttypene må endre til andre hensiktsmessige dokumenttyper slik at vi nasjonalt kan fjerne dem. Ta kontakt med nærmeste superbruker eller regionalt forvaltningsråd ved spørsmål om hvilken dokumenttype som er best egnet. Veileder for dokumenter er her.

Ha en fin og fargerik høst så lenge du kan der du bor, nå går det fort mot mot mørkere tider!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *