Kategori Organisering

Mandat for systemeierstyret og forvaltningsrådet

Endringslogg Versjon Dato Endring 0.1 27.05.16 Opprettelse av dokument (Børge Godhavn) 0.2 07.06.16 Korrigeringer etter Systemeierstyremøtet 7.juni (Børge Godhavn) 0.22 24.01.17 Korrigeringer etter systemeierstyre møte 7.12.16 oppdatert mandat for systemeierstyre.(Per-Arne Jørgensen) 1.0 08.03.17 Dokument vedtatt i Systemeierstyret Bakgrunn Det har…