Nyhetsbrev #8

Publisert 10. desember 2021

I dette nyhetsbrevet kan du lese om Medusa 7 testing, NKKN og støtte for UDI, nytt om veiledere, Label Manager, nye innføringer og oppdatering av språkmodulen.

Medusa 7

Takk til alle som bidrar gjennom tålmodig testing! Gjennom de siste ukene har vi dessverre fått merke mange små og store feil, både som følge upresis konfigurering av Medusa og feil i selve produktet. I tillegg er det trøbbel i kundetilpasninger som følge av endringer i Medusa. Første «bugfix» kom i uke 47. SoftPro har nettopp annonsert en ny «bugfix» som skal komme før jul. NHN planlegger også å gjøre endringer i databaseoppsettet som kan gi forbedret ytelse.

Vi har hatt store forventninger til Medusa 7, og mange merker frustrasjon og unødvendig bruk av tid når vi stadig forhindres av feil og treghet under testing. SoftPro setter stor pris på vår omfattende testing for å få innsikt i feil så raskt som mulig, derfor oppfordres vi til å fortsette å teste. I forrige nyhetsbrev kan du lese om hvordan feil skal meldes inn.

Behandling av NKKN(temp) søknader og introduksjon av UDI

Som kjent har den nasjonale Medusa-forvaltningen ansvar for NKKN (Norsk Klassifisering, Koding og Nomenklatur) Det kommer inn i gjennomsnitt rundt 15 nye søknader pr uke, og totalt er ca. 500 søknader under behandling. En egen nasjonal arbeidsgruppe jobber med dette, og nye søknader prioriteres først. Du kan følge med på behandlingen av søknader her

I Medusa 7 er det støtte for registrering av UDI (Unique Device Identifier) på utstyrstyper. I eksempelvis EUDAMED og GUDID er UDI et viktig element som identifiserer utstyrstypen. Produsenten av utstyret har ansvar for å merke eget utstyr med UDI fra en godkjent utsteder (f.eks. GS1) i form av en strekkode eller QR-kode. Etterhvert som andelen av utstyr merket med kjent UDI øker, vil utstyrsregistrering i Medusa kunne gjøres mye enklere ved å scanne UDI-strekkoden på utstyret og automatisk få utfylt korrekt informasjon om utstyrstypen.

Derfor har NKKN også begynt å registrere UDI på NKKN-kodene, der denne er kjent. Det medfører økt behov for at NKKN(temp) søknadene inneholder tydelige, høyoppløselige bilder av typeskilt og strekkoder som utstyret er merket med. Bilder som er utstedt av NKKN har fått et vannmerke i Medusa for å skille de fra lokale bilder på NKKN-koder.

UDI er også sentralt i «fremtidens nomenklatur», et initiativ som NKKN-gruppen også jobber med. Mer om det i neste nyhetsbrev!

Nytt om veiledere

I slutten av november ble det publisert en ny veileder, «Registrering av ny pasient». Denne veilederen er basert på Medusa versjon 6.94, og er godkjent av arbeidsgruppen for BHM.

Veiledergruppen er igang med å oppdatere eksisterende veiledere, slik at de samsvarer med Medusa 7.0. I den forbindelse oppdateres også malen for veiledere. I første omgang fokuseres det på disse 5 veilederne:

  • Arbeidsordre
  • Nasjonal veileder for dokumenthåndtering
  • Kodeverk: Søke om ny NKKN-kode / opprette NKKN (temp)
  • Planlagt vedlikehold: Oppsett av PV
  • Utstyr: Registrering av enkeltutstyr

For de fleste veilederne vil oppdateringen bestå av oppdaterte skjermbilder. I de tilfellene der et er endret funksjonalitet i Medusa versjon 7.0, vil det naturlig nok medføre større endringer i oppdatert veileder. Det forventes at de nye veilederne publiseres i løpet av januar 2022.

Tips: Abonnere på veiledere

Du som leser dette nyhetsbrevet ble kanskje varslet om det gjennom e-post? Husk at du også kan sette opp varsling ved oppdaterte nasjonale Medusa veiledere og annen informasjon. Det gjør du her

Label Manager

Sykehuset Innlandet har vært pilot for testing og innføring av Label Manager, og siden i høst har dette vært i drift. Label Manager er en Medusa-komponent som håndterer utskrifter i bakgrunnen, uten å bruke ressurser på lokal klient. Utskrifter går direkte til skriveren, uten at brukeren trenger å granske/godkjenne.

Etikettene må være forhånds-spesifisert og bestilt av det enkelte HF. Ut ifra bestillingen vil SoftPro designe og utvikle layout. Det er dessverre ingen redigeringsmuligheter for kunden. Derfor er det viktig å tenke godt igjennom hva som er behovet for etikettene på forhånd. Kanskje bestille samme etikett i forskjellig størrelse? Etiketten kan også inneholde strek- eller QR-kode. Det skal være mulig med RFID-tagger dersom printeren støtter det. En stor fordel med Label Manager er mulighet for serie print. Vi kan skrive ut f.eks. utstyrslapp til et utvalg apparater, med ønsket antall kopier, med noen få tastetrykk. 

Her kan du se opptak av Stein Alfei sin presentasjon i desember 2021

Her kan du laste ned beskrivelse av bestillingsprosessen hos SoftPro

Nye innføringer av nasjonal Medusa

Sykehuset Østfold HF (BHM) har benyttet Medusa lokalt i mange år, men etter et vellykket innføringsprosjekt ble de innlemmet i den nasjonale medusaforvaltningen den 7. desember 2021. Velkommen!

I Helse Nord har Finnmarkssykehuset HF en plan om at Hammerfest (MTA) skal gå i produksjon 16. desember 2021. Dette forutsetter at alt går «på skinner» i dagene som kommer, og vi krysser fingrene!

Oppdatering av språkmodulen: Fornorsking og nasjonale føringer

Som kjent er det flere steder i Medusa ulike felt-navn og kolonneoverskrifter der det faktisk refereres til samme innhold. I tillegg har enkelte ord og uttrykk ikke vært presist formulert på norsk. På toppen av dette så har FvR ansvar for en nasjonal føring på navngiving og bruk av felter knyttet til nasjonal deling av informasjon. FvR har derfor i høst jobbet med språkmodulen i Medusa. Vi har anbefalt nasjonal standard på relevante felter der det har vært ulikheter mellom HF. Resultatet er endringer i ca. 350 ledetekster av de 15000 (!) stedene i Medusa hvor man kan angi en norsk språkinnstilling. Dette er en begynnelse, og dekker det aller mest åpenbare. Endringene vil komme sammen med Medusa 7.0, og det vil være anledning til å verifisere de nye ledetekstene i testmiljøet før det rulles ut produksjon.

Vi runder av med en liten julekryssordoppgave inspirert av arbeidet med språkinnstillingene! Alle ord både vannrett og loddrett er kjente navn på felt i Medusa. Lykke til !

Forvaltningsrådet ønsker dere alle en riktig god Jul !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *