Nyhetsbrev #13

Publisert 9.september 2022

En smule enklere å registrere utstyr i Medusa
UDI-merking på typeskilt

En nyhet i Medusa 7 er støtte for å bruke UDI ved registrering av utstyr (omtalt i tidligere nyhetsbrev). UDI tilhører en global ID-standard som utstedes av bl.a. GS1, og som ofte vises på apparatets typeskilt. Ved å skanne en QR/strekkode på typeskiltet (eller skrive inn tallkoden manuelt) så vil Medusa automatisk velge korrekt NKKN kode for utstyret ditt dersom UDI-koden er registrert i NKKN. Pr nå har ca. 1800 utstyrskoder i NKKN dette, og alle nye NKKN-koder berikes med UDI dersom det finnes fra produsenten. Kanskje en liten gevinst på kort sikt, men strategisk er dette viktig og i fremtiden vil UDI være en viktig nøkkel som kobler vårt nomenklatur mot EUDAMED.

Bruk av UDI er oppdatert i veiledere for registrering av utstyr og oppretting av NKKN(temp) søknad.

Leverandører har nå mulighet for å registrere søknader om nye NKKN-koder via en nettside hos NKKN. Hensikten er bl.a. å øke andelen av NKKN-koder på nytt utstyr slik at kodene vil være ferdig registrert i Medusa når utstyr anskaffes.

Webinar/erfaringsutvekslingsmøte

Vi minner om at vi ønsker innspill til temaer for webinar/erfaringsutvekslingsmøter hvor vi ønsker å invitere alle som har spørsmål om daglig bruk av Medusa til teams-webinarer. Hensikten med disse møtene er å utveksle erfaringer mellom HF i en interaktiv form, det er altså ikke et forum for å formidle nasjonal opplæring eller retningslinjer for bruk av Medusa. Temaene vil kunne avgrense målgruppen for hvert webinar slik at de som har interesse for temaet kan velge å delta. Les mer om det i forrige nyhetsbrev. Dersom du har har spørsmål eller forslag så kan du melde dem inn her.

Kartlegging av dokumenttyper

Som kjent skal fellesdatabasen snart åpnes for deling av enkelte dokumenttyper. I den forbindelse er det behov for å «rydde» litt i de nasjonale dokumenttypene. I sommer oppfordret Forvaltningsrådet (FvR) alle HF til å flytte dokumenter vekk fra dokumenttyper som skal avvikles over på hensiktsmessige dokumenttyper. Dette er ressurskrevende, og vi gjør nå en status og kartlegging for å få en bedre oversikt over effekten av dokumentdeling.

Løypemelding om fremtidens nomenklatur

FvR skal som kjent kartlegge kostnader ved videreutvikle NKKN på en ny plattform. Vi har snakket med både regionale IKT-leverandører og Norsk Helsenett (NHN). Flere peker på NHN som en naturlig samarbeidspartner for fremtidens nomenklatur, ikke minst fordi NHN allerede drifter og utvikler andre nasjonale grunnregistre.  NHN er positive til i første omgang å utrede mulighet og kostnad for å overta teknisk drift av ny NKKN og på lengre sikt ønsker å utvide et slikt samarbeid til å inkludere applikasjonsdrift og videreutvikling av løsningen.

Endelig en fysisk sammenkomst i Forvaltningsrådet!

FvR har hatt sitt første fysiske seminar etter pandemien. Det foregikk på Flesland utenfor Bergen. Etter 2 og et halvt år med møter på teams var det sosiale behovet like viktig som det faglige. Vi fikk diskutert temaer som hvordan vi skal videreutvikle veiledere og annen form for opplæring i nasjonal regi, og hvordan dette henger sammen med behovet for økt datakvalitet i Medusa. Det er behov for en god formidling av informasjon og ikke minst å markedsføre oss selv som en (etter vår mening) viktig arena for økt nasjonalt samarbeid.

SoftPro brukermøte for Medusa i Malmø

SoftPro har annonsert neste brukermøte for Medusa i Malmø 25.-26. oktober 2022. SoftPro har sendt ut invitasjoner med påmelding. Om du er interessert men ikke mottatt invitasjon, så ta gjerne kontakt med din nærmeste superbruker eller regionalt forvaltningsråd.

NKKN Hjelpetermer/maltermer er fjernet i Medusa

Ved oppretting av NKKN(temp)-koder er såkalte hjelpetermer og maltermer ikke lenger valgbare. Hjelpetermer er NKKN-utstyrsgrupper som kun opptrer som synonym for en annen «ekte» gruppe. Man tvinges dermed til heller å velge den «ekte» gruppen som hjelpetermen henviser til. Maltermer er NKKN-gruppemaler med navn som inneholder «<spesifiser>», hvor hensikten er å kunne søke om ny NKKN-utstyrsgruppe. Hjelpetermene er fjernet fordi Medusa dessverre ikke har funksjonalitet til å søke om nye NKKN-grupper. Dette er spesifisert som krav i «fremtidens nomenklatur».

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *