Nyhetsbrev #16

Publisert 10.februar 2023

Fokusområder 2023

Forvaltningsårdet (FvR) har hatt sin årlige «kickoff» på Gardermoen! Vår målsetning om å forbedre Medusa sammen med SoftPro fortsetter, men vi skal også jobbe på områder hvor vi ikke er like avhengige av leverandørene. Det gjelder f.eks. initiativer med økt datakvalitet som fellesnevner:

  • Tooltips: Vi skal opprette og distribuere nasjonale «tooltips» på felt som er spesielt viktig å forstå presis utfylling av. Denne informasjonen skal også gjengis i veilederne.
  • Kvalitetsrapport: Vi har ambisjoner om å få laget en kvalitetsmålsrapport som hvert HF skal kunne bruke for å måle datakvalitet på enkelte dataelementer i egen database.
  • NKKN: En forutsetning for god datakvalitet er et godt fungerende grunnregister for MU. Gjennom 2022 ble etterslepet på oppretting av NKKN-koder sterkt redusert og vi la inn ny funksjonalitet som f.eks. støtte for UDI-DI. Arbeidet med å øke kvaliteten i NKKN fortsetter: «Fremtidens nomenklatur» starter nå!
  • Testing: SoftPro sin nye prosess med kortere utviklingsløp på nye versjoner skal gi bedre kvalitet i Medusa raskere, og det vil kreve enda mer av oss når det gjelder testing nasjonalt. Vi skal ha spesielt fokus på testing av egne tilpasninger og integrasjoner som ikke er en del av produktet.
BHM workshop for saksmodulen

I januar hadde BHM-gruppen en workshop på Gardermoen hvor alle presenterte sin egen bruk av saksmodulen. Målet var å lære av hverandre og sammen komme fram til Best practice i bruk av saksmodulen. Tips og triks ble samlet i et dokument som du finner her.

Standardisere ledetekster

Vi har spesifisert og fått utviklet en løsning hvor vi nasjonalt kan forvalte felles ledetekster. Vi har valgt ut de best formulerte ledetekster fra hvert HF og gjort de til nasjonal standard. Det gjelder mange felter, men ikke alle. I løpet av februar vil de nasjonalt bestemte ledetekstene bli rullet ut.

Nye HF på nasjonal Medusa

Nyeste tilskudd på nasjonal Medusa er BHM i Oslo universitetssykehus, de meldte overgang til Medusa 1.februar. Neste i rekken er Sykehuset Telemark HF hvor MTA kommer på senere i februar og BHM i mars. Sykehuset Sørlandet HF har startet opp konverteringsprosjekt med mål om overgang til Medusa etter sommeren.

Status 7.01

Vi har testet neste versjon av Medusa siden før jul, og vi har nettopp fått inn bugfix 03 i testmiljøene. Mye av tregheten som vi opplever med dagens versjon skal være rettet opp etter våre innspill fra kartleggingen i fjor høst. Men vi er ikke fornøyd og det vil nok gå enda noen uker før vi er klare for produksjon.

Nasjonale Søknadstitler

Feltet Søknadstittel er foreløpig et fritekst-felt i Medusa. Det er problematisk for datakvaliteten, men heldigvis er det mulig å legge inn titler i en scrolldown-meny, slik at man kan velge ferdig definerte søknadstitler. En nasjonal arbeidsgruppe i regi av Forvaltningsrådet for Medusa vedtok i mars 2020 nasjonale søknadstitler for BHM i Medusa . Høsten 2022/vinter 2023 er disse søknadstitlene blitt revidert. Det er vedtatt faste hovedtitler og undertitler, i tillegg kan det opprettes egne undertitler på nivåer lavere enn vedtatte undertitler. Disse bestemmes regionalt/ lokalt. Det anbefales at alle BHM legger inn og tar i bruk de nasjonale søknadstitlene for å gi oss en datakvalitet vi kan dra nytte av i felles database. De nasjonale søknadstitlene finner du her.

imgbin.com

Hvor enn du befinner deg i vårt langstrakte land – ha en fortsatt strålende vinter!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *