Nyhetsbrev #15

Publisert 19. desember 2022

Treghet i Medusa

Gjennom de siste uker har leverandørene hatt fokus på treghet og heng vi opplever på ulike steder i Medusa. Norsk Helsenett (NHN) har oppfordret alle til å melde inn feil systematisk gjennom bruk av sjekkliste/spørreskjema. Det er meldt inn færre saker enn vi forventet, men det er ikke for sent! se fremgangsmåte her. Så langt er det dessverre ingen åpenbare sammenhenger som peker mot konkrete feilårsaker hverken i nettverk, klient/nettleser eller annen infrastruktur.

Imidlertid har SoftPro kommet med to nye bugfixer hvor det er gjort endringer som skal redusere treghet på flere steder i Medusa. De er ikke i vårt driftsmiljø ennå, og vi jobber for å få de nyeste bugfixene i test før juleferien!

«Vilkår for bruk»

Alle brukere av Medusa i Norge må akseptere «Terms and Conditions / Vilkår for bruk» ved første innlogging i Medusa. Vilkårene, som du finner i denne veilederen, er godkjent av Systemeierstyret (SeS).

FvR og SeS har nå besluttet at vilkårene skal gjennomleses og godkjennes av alle brukere årlig, og det er lokale Medusa-administratorer som vil effektuere dette i hvert HF.

Personsensitive data: I vilkårene står det spesielt at personsensitive data ikke skal forekomme i fritekstfelt. Dette er viktig fordi enkelte fritekstfelt deles mellom HF i fellesdatabasen.Les mer om hva som deles nasjonalt i avsnittet nedenfor!

Hvile data er delt i fellesdatabasen ?

Den nasjonale fellesdatabasen har vært i drift siden våren 2021. Alle med vanlig brukertilgang i Medusa har lesetilgang til delt informasjon i fellesdatabasen og kan gjøre nasjonale søk. Det er som kjent mange nytteverdier, blant annet:

  • Innsyn i servicehistorikk på andre HF sitt utstyr, søke på feil og løsninger
  • Sammenlikne vedlikeholdsplaner, intervall og innhold
  • Sammenlikne ressursbruk på drift og vedlikehold
  • Sammenlikne risikovurdering på samme type utstyr

Hvilken informasjon som blir hentet ut fra lokal Medusa og gjort tilgjengelig nasjonalt, ser du i denne presentasjonen. Deling av dokumenter er under uttesting og planlegges lansert på nyåret. Opptak av webinar i forbindelse med åpning av fellesdatabasen kan du se her.

Flere HF på Medusa

Det er startet opp innføringsprosjekter i Sykehuset Telemark (STHF) og OUS BHM – med planlagt overgang til Medusa i februar 2023. I tillegg forbereder Sykehuset Sørlandet (SSHF) innføring i løpet av våren 2023. De forteller at overgangen til Medusa samtidig gir dem en god anledning til å tilrettelegge for mer enhetlige arbeidsprosesser ved flere av sykehusene under SSHF. Før overgangen ønsker man dessuten å registrere NKKN-koder på de fleste utstyrsregistreringer.

DPIA-dokumentasjon av Medusa BHM

Flere HF jobber med DPIA-dokumentasjon for Medusa BHM. (DPIA: Vurdering av personvernkonsekvenser). Innholdet i et slikt dokument vil ha mange likhetstrekk hos de ulike HF, og det er ønskelig å utarbeide en felles nasjonalt utgangspunkt for utfylling av DPIA-malen som Direktoratet for e-helse har kommet med. FvR har tatt initiativ til å samordne dette arbeidet, men hvert HF er selv ansvarlig for å få sin DPIA godkjent av Personvernombud i egen virksomhet.

Medusa på NNB seminar

Nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler (NNB) gjennomførte sitt årlige seminar 2.-3. november. Hanne Waaberg (Regional enhet for behandlingshjelpemidler ved St. Olavs hospital og leder av BHM-gruppe i nasjonalt forvaltningsråd for Medusa) fikk anledning til å presentere vårt arbeid, rettet mot målgruppen innenfor BHM. Her er presentasjonen!

Nytt mandat for Innovasjon og utvikling

Arbeidsgruppen for «Innovasjon og Utvikling» ledes av Jarle Brønstad på St.Olavs hospital. Gruppen har regelmessige møter med SoftPro hvor bl.a. initiativer rundt nye funksjoner i Medusa er tema. Det innebærer å gi våre innspill til SoftPro sine egne fokusområder i kommende versjoner, og sørge for at våre brukeres behov blir ivaretatt. Eksempler er ny avtalemodul, bedre støtte for dokumentasjon rundt personvern og informasjonssikkerhet på utstyr, forbedringer i Kundeweb. Det nye mandatet er forankret hos SoftPro. Målet er at forbedringer skal kommer raskere og ha nytteverdi fra dag en.

Pixabay

Forvaltningsrådet ønsker alle små og store medusabrukere en riktig god jul!

Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *